Strona główna Inne Apel: Jak napisać apel?

Apel: Jak napisać apel?

Sprawdź jak napisać apel, jaki układ dokumentu zastosować, jak wygląda przykład apelu.

Apel

Apel to publiczna wypowiedź lub pismo skierowane do jakiejś zbiorowości z prośbą o udzielenie pomocy, podjęcie określonego działania. Może być ogłoszony w formie przemówienia, ogłoszenia, plakatu itp.

Układ

  1. Miejscowość i data (w prawym górnym rogu);

  2. Nagłówek, np. „Apel do mieszkańców Gdańska”, „Apel o pomoc”;

  3. Bezpośredni zwrot do osób, których apel dotyczy, np. „Do wszystkich tych, którzy…”, „Drodzy mieszkańcy Gdańska!”;

  4. Opis sytuacji;

  5. Zapowiedź zmiany w przyszłości;

  6. Powtórzenie apelu (czyli tego co było na początku, np. „Apelujemy o pomoc w sprawie…”);

  7. Prośba o pomoc, przychylność, np. „Ratujmy przyrodę!”, „Liczymy na zrozumienie”;

  8. Podpis osoby, która wystosowała apel, nazwa instytucji;

  9. Kontakt.

Przykład

Źródło: http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-2105-
Apel_prezydenta_Legnicy_do_mieszkancow.html

Apel – przykład

APEL

Mając na uwadze poprawę estetyki miasta po sezonie zimowym, w trosce o zachowanie czystości i porządku w naszym mieście, zwracam się do wszystkich właścicieli, zarządców, użytkowników nieruchomości, administratorów budynków, o zintensyfikowanie prac porządkowych na administrowanych terenach oraz w ich bezpośrednim otoczeniu, wykorzystując sprzyjającą, wiosenną pogodę.

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) ustawowym obowiązkiem władz gminnych a także każdego właściciela oraz zarządcy nieruchomości jest utrzymanie czystości i porządku. Ponadto obowiązujące przepisy prawa miejscowego tj. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnica, nakładają na użytkowników, zarządców terenów obowiązek utrzymania czystości, poprzez:

– dbanie o estetyczny wygląd nieruchomości, chodników bezpośrednio przyległych oraz całego terenu posesji, niedopuszczenie do zalegania na niej nieczystości i liści,
– dokonywanie wymiany piasku w piaskownicach,
– do przestrzegania terminów deratyzacji w obrębie nieruchomości oraz przeprowadzanie jej w razie konieczności wynikających z przyczyn sanitarno-epidemiologicznych,
– do gromadzenia odpadów w kontenerach, pojemnikach z przykrywami na terenach własnych posesji, a także usuwania na bieżąco odpadów wielkogabarytowych,
– do należytego opiekowania się zwierzętami domowymi, nie porzucania ich, a także do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi,
– wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu w miejscach publicznych,
– do usuwania, z miejsc służących do wspólnego użytku, zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe.

Wzorem lat ubiegłych, służby komunalne rozpoczęły już przygotowania do wiosennych porządków, a powołana w kwietniu br. Komisja ds. Estetyzacji Miasta, wizytować będzie tereny miasta i poszczególne nieruchomości egzekwując od właścicieli ciążące na nich obowiązki.

Apeluję do wszystkich mieszkańców o nie zaśmiecanie miasta, tylko wspólna stała troska o jego estetykę może przynieść właściwe efekty, a nasze wspólne pieniądze lepsze przeznaczenie np. na oczekiwane remonty i inwestycje.

Prezydent Miasta Legnicy
Tadeusz Krzakowski

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj