Strona główna Firma Kwestionariusz oceny szkolenia: Jak napisać kwestionariusz oceny szkolenia?

Kwestionariusz oceny szkolenia: Jak napisać kwestionariusz oceny szkolenia?

Zobacz czym jest kwestionariusz oceny szkolenia, jak go napisać, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się z przykładami kwestionariuszy oceny szkolenia.

Kwestionariusz oceny szkolenia

Kwestionariusze oceny szkolenia stosowane są po to, aby stwierdzić czy zostały osiągnięte założone w jego programie cele, a więc czy szkolenie okazało się skuteczne z punktu widzenia jego zleceniodawcy, uczestników i osoby prowadzącej. Kwestionariusz tego typu jest wypełniany przez uczestników szkolenia przed lub/i po nim.

Oceniać w nim można rozmaite aspekty szkolenia, np. poziom merytoryczny, umiejętności szkoleniowca, atrakcyjność szkolenia, jakość materiałów szkoleniowych, dopasowanie do potrzeb, stopień w jakim szkolenie odpowiadało pierwotnym założeniom itp.

Wskazówki

 • Kwestionariusz powinien być krótki, ponieważ uczestnicy szkolenia nie będą chcieli poświęcać na niego swojego czasu i w efekcie nie wypełnią go w całości. Należy szanować ich czas;

 • Należy dokładnie przemyśleć każde pytanie i rozważyć czy jest ono potrzebne, do czego, co zostanie osiągnięte dzięki uzyskaniu odpowiedzi na nie;

 • Kwestionariusz powinien odnosić się do treści szkolenia, potrzeb i oczekiwań uczestników ściśle związanych ze szkoleniem;

 • Warto urozmaicić sposób zadawania pytań, np. nie zadawać każdego kolejnego pytania w taki sam sposób, ponieważ będzie to nużące dla osoby wypełniającej;

 • Przy konstruowaniu pytań weź pod uwagę zalecenia z artykułu: Jak napisać ankietę? Nie stosuj pytań złożonych, sugerujących, czy zagrażających.

Układ

 1. Nazwa narzędzia badawczego (np. “Ankieta oceny szkolenia”, “Kwestionariusz zdobytej wiedzy”);

 2. Miejsce na wpisanie nazwy i daty szkolenia;

 3. Tekst wprowadzający, wyjaśnienie dlaczego uczestnik powinien wypełnić ankietę i prośba o szczere odpowiedzi;

 4. Instrukcja jak wypełnić kwestionariusz;

 5. Pytania do uczestnika (mogą być pogrupowane w bloki tematyczne);

 6. Ewentualnie miejsce na dodatkowe uwagi;

 7. Podziękowanie za wypełnienie ankiety (np. “Dziękujemy za udział w badaniu!”).

Przykład 1

Lepsza widoczność przykładu: Kwestionariusz zdobytej wiedzy

Kwestionariusz zdobytej wiedzy – przykład

KWESTIONARIUSZ ZDOBYTEJ WIEDZY

Imię i nazwisko: …………………………
Stanowisko: …………………………

Celem badania jest ocena szkolenia, w którym brał(a) Pan(i) udział. Proszę zastanowić się nad programem szkolenia, a następnie szczerze i wyczerpująco odpowiedzieć na poniższe pytania.

ZDOBYTA WIEDZA

1. Proszę określić jak wiele w Pana (Pani) odczuciu nauczył(a) się Pan(i) biorąc udział w szkoleniu? Proszę zakreślić liczbę odpowiadającą najbardziej Pana (Pani) opinii.
Nie nauczyłem (nauczyłam) się niczego 1 2 3 4 5 6 Dużo się nauczyłem (nauczyłam)
2. Jeśli wybrał(a) Pan(i) w pierwszym pytaniu odpowiedź 4, 5 lub 6, proszę wyjaśnić co zamierza Pan(i) zrobić z tą wiedzą po powrocie do pracy. Proszę pozostawić puste pole, jeśli pytanie Pana (Pani) nie dotyczy.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. Jeśli wybrał(a) Pan(i) w pierwszym pytaniu odpowiedź 1, 2 lub 3, proszę wyjaśnić motywy takiej oceny. Proszę pozostawić puste pole, jeśli pytanie Pana (Pani) nie dotyczy.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

POSIADANA WIEDZA

4. Jaka część posiadanej przez Pana (Panią) wiedzy w obszarze szkolenia, okazała się przydatna w Pana (Pani) pracy? Proszę zakreślić liczbę odpowiadającą najbardziej Pana (Pani) opinii.
Niewielka część 1 2 3 4 5 6 Duża część
5. Jeśli wybrał(a) Pan(i) w czwartym pytaniu odpowiedź 3, 4 lub 5, proszę wyjaśnić co się przydało w Pana (Pani) pracy. Proszę pozostawić puste pole, jeśli pytanie Pana (Pani) nie dotyczy.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
6. Jeśli wybrał(a) Pan(i) w czwartym pytaniu odpowiedź 1, 2 lub 3, proszę wyjaśnić motywy takiej oceny. Proszę pozostawić puste pole, jeśli pytanie Pana (Pani) nie dotyczy.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

DODATKOWE KOMENTARZE

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Dziękujemy!


Przykład 2

Lepsza widoczność przykładu: Arkusz Indywidualnej Oceny Szkolenia (AIOS)

Arkusz Indywidualnej Oceny Szkolenia (AIOS) – przykład

ARKUSZ INDYWIDUALNEJ OCENY SZKOLENIA (AIOS)

Nazwa szkolenia: Data szkolenia:
Forma spotkania: ❑ wykład

❑ warsztat ❑ seminarium

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Państwa uwagi pomogą ocenić skuteczność i atrakcyjność odbytego szkolenia oraz mogą wpłynąć na podniesienie poziomu jego jakości w kolejnych edycjach. Wypełnione ankiety należy przekazać osobie prowadzącej szkolenie.

Posługując się skalą od 1 do 5 (gdzie: 1 – bardzo słabo, 5 – bardzo dobrze) oceń szkolenie i jego poszczególne elementy poprzez zakreślenie właściwej odpowiedzi. Jeśli jakieś zagadnienie nie dotyczy danego szkolenia, pozostaw puste pole.

1. INFORMACJE POPRZEDZAJĄCE SZKOLENIE

Czy przed rozpoczęciem szkolenia otrzymał(a) Pan (Pani) od swojego kierownika stosowne informacje na temat jego programu?
TAK
NIE
Jeśli otrzymał(a) Pan (Pani) od kierownika stosowne informacje, to w jakim stopniu były one pomocne w uświadomieniu sobie związku szkolenia z wykonywaną pracą? 1 2 3 4 5

2. PROGRAM SZKOLENIA

Użyteczność przekazanej wiedzy w odniesieniu do wykonywanych zadań 1 2 3 4 5
Zdobycie nowej wiedzy i rozwinięcie nowych umiejętności 1 2 3 4 5
Dobór tematyki szkolenia dla Pana (Pani) potrzeb 1 2 3 4 5
Liczba zajęć praktycznych 1 2 3 4 5
Czas trwania szkolenia 1 2 3 4 5
Czy szkolenie spełniło Pana (Pani) oczekiwania 1 2 3 4 5

3. METODY KSZTAŁCENIA

Sesje w formie wykładu 1 2 3 4 5
Dyskusje w grupach 1 2 3 4 5
Studia przypadków 1 2 3 4 5
Odgrywanie ról 1 2 3 4 5
Ćwiczenia praktyczne 1 2 3 4 5
Projekcja wideo i środki audiowizualne 1 2 3 4 5
Materiały szkoleniowe w formie pisemnej 1 2 3 4 5
Inne: ……………………… 1 2 3 4 5

4. MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Użyteczność materiałów szkoleniowych wykorzystywanych w czasie kursu 1 2 3 4 5
Jakość materiałów szkoleniowych 1 2 3 4 5
Przejrzystość, czytelność i przystępność informacji 1 2 3 4 5

5. OSOBY PROWADZĄCE SZKOLENIE

Przygotowanie merytoryczne prowadzącego 1 2 3 4 5
Sposób przekazania informacji 1 2 3 4 5
Udzielanie wyczerpujących odpowiedzi na pytania uczestników 1 2 3 4 5
Umiejętność organizacji i prowadzenia zajęć 1 2 3 4 5
Utrzymanie właściwego tempa szkolenia 1 2 3 4 5
Zachęcenie do dyskusji 1 2 3 4 5
Umiejętność tłumaczenia trudnych kwestii 1 2 3 4 5
Dbanie o dobrą atmosferę podczas szkolenia 1 2 3 4 5

6. ORGANIZACJA SZKOLENIA

Sala (wielkość, oświetlenie itp.) 1 2 3 4 5
Wyposażenie sali (rzutnik, laptop, tablica itp.) 1 2 3 4 5
Liczba i długość przerw 1 2 3 4 5
Wyżywienie (przerwy kawowe, obiad) 1 2 3 4 5

7. UWAGI I SUGESTIE

Jeszcze tylko chwila. Teraz poprosimy Państwa o sformułowanie własnych uwag i sugestii dotyczących szkolenia.

Omówienia jakich zagadnień brakowało Pana (Pani) zdaniem na tym szkoleniu?
Co najbardziej podobało się Panu (Pani) w szkoleniu?
Co najmniej podobało się Panu (Pani) w szkoleniu?

Dziękujemy za udzielone odpowiedzi!


Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj