Strona główna Firma Nagana: Jak napisać naganę?

Nagana: Jak napisać naganę?

Zobacz czym jest nagana, jak napisać naganę, z jakich elementów się składa, zapoznaj się z przykładem nagany.

Nagana

Nagana jest pismem, które najczęściej pisze przełożony do swojego podwładnego, który naruszył jakieś przepisy lub zasady. Jest to pismo urzędowe podobne w formie do upomnienia, jednak znacznie ostrzejsze w treści.

Według art. 108 § 1 Kodeksu pracy pracodawca może zastosować karę nagany (lub karę upomnienia) za nie przestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Nagana może zostać wpisana do akt osobowych pracownika. Jest wtedy jednym z najważniejszych dokumentów branych pod uwagę przy jego ocenie. Jeśli ma być wpisana do akt, powinno to zostać wyraźnie w niej zaznaczone.

Kara nagany nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika (art. 109 § 1 i 2 k.p.).

Układ

  1. Miejscowość, data;

  2. Dane osoby do której jest skierowana, wraz z adresem lub „w miejscu”, jeśli pracuje w tej samej firmie;

  3. Tytuł (NAGANA);

  4. Treść z uwzględnieniem jakie przepisy zostały naruszone i jakie zostaną wyciągnięte konsekwencje;

  5. Odręczny podpis osoby udzielającej naganę i pieczątka.

Przykład

Nagana: Jak napisać naganę? – przykład
Warszawa, 15.05.2010 r.

Andrzej Kalinowski
Dział Finansowy

w miejscu

NAGANA

Kontrola informatyczna wykazała, że w okresie marzec-kwiecień przeglądał Pan poufne dane firmy, do których nie powinien mieć Pan dostępu.

Takie postępowanie jest rażącym naruszeniem obowiązujących przepisów i mogło narazić firmę na znaczne straty finansowe. W związku z tym udzielam Panu nagany z wpisaniem do akt.

[pieczęć i podpis]
Dyrektor Ordex
Piotr Kowalski

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj