Strona główna Firma Oferta: Jak napisać ofertę?

Oferta: Jak napisać ofertę?

Przeczytaj jak napisać ofertę, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem oferty.

Oferta

Umowy najczęściej zawiera się w formie ofertowej: jeden przedsiębiorca składa ofertę drugiemu, której przyjęcie jest równoznaczne z zawarciem umowy. „Oferta to oświadczenie woli zawierające istotne postanowienia umowy. (…) Oświadczenie kontrahenta, by było ofertą, musi być bardzo konkretne i szczegółowo przedstawiać prawa i obowiązki stron. Oferta sprzedaży samochodu powinna więc zawierać m.in. jego model, rocznik, wyposażenie oraz oczywiście cenę” (Kuryłek 2006: 43).

Według postanowień Kodeksu cywilnego art. 66, oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. Jeżeli osoba oferująca (oferent) nie wyznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego będzie oczekiwać odpowiedzi, oferta złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość przestaje wiązać jeśli nie zostanie przyjęta niezwłocznie.

Oferta jest wysyłana w nawiązaniu do otrzymanego zapytania ofertowego. Zawiera odpowiedzi na pytania w nim przedstawione.

W razie wątpliwości ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób uważa się nie za ofertę, ale za zaproszenie do rozpoczęcia rokowań (por. Podel 2003: 48).

Układ

  1. Miejscowość, data;

  2. Dane nadawcy;

  3. Dane adresata (odbiorcy);

  4. Nagłówek („OFERTA”);

  5. Treść oferty, w której zawarte są informacje na temat towaru lub usługi, informacje o sposobie dostawy, warunkach płatności, terminie realizacji, gwarancji itp.;

  6. Informacja o okresie obowiązywania;

  7. Ewentualnie wyrażenie nadziei, że oferta zostanie przyjęta i nastąpi złożenie zamówienia;

  8. Zwrot grzecznościowy („Z poważaniem”), pieczątka i podpis.

Wzór

Oferta – wzór

……………………..
(miejscowość, data)

……………………..
……………………..
……………………..
(dane nadawcy)

……………………..
……………………..
……………………..

(dane adresata)

OFERTA

Niniejszym składamy ofertę zawarcia umowy o następującej treści:

………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

Termin, w ciągu którego będziemy oczekiwać na odpowiedź wynosi ……… dni, licząc od dnia ………., przy czym przestaje ona nas wiązać, o ile nie otrzymamy odpowiedzi do dnia …………… .

Z poważaniem
……………………..
(pieczątka i podpis)

Komentarze

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj