Strona główna Firma Jak napisać polecenie pracy w godzinach nadliczbowych?

Jak napisać polecenie pracy w godzinach nadliczbowych?

Dowiedz się jak napisać polecenie pracy w godzinach nadliczbowych, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się z przykładem polecenia pracy w godzinach nadliczbowych.

Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych

Czasami konieczna jest praca w godzinach nadliczbowych. W takich sytuacjach pracodawca wydaje polecenie pracownikowi, aby ten został dłużej w pracy. Obowiązkiem pracownika jest to polecenie wykonać, chociaż istnieją pewne okoliczności, w których może odmówić.

Według art. 151 § 1 Kodeksu pracy praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

  1. konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

    szczególnych potrzeb pracodawcy.

Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z tą drugą sytuacją nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym (art. 151 § 3 k.p.).

Układ

  1. Miejscowość, data;

  2. Dane pracodawcy;

  3. Dane pracownika (imię i nazwisko, stanowisko, jednostka organizacyjna);

  4. Nagłówek („Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych”);

  5. Treść zasadnicza;

  6. Pieczątka i podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy.

Wzór

Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych – wzór
……………………..
(miejscowość, data)

……………………..
……………………..
……………………..
(dane pracodawcy)

……………………..
……………………..
……………………..
(dane pracownika)

POLECENIE PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH

Na podstawie art. 151 k.p. powierzam Panu(i) do wykonania pracę w dniu …………………….. od godziny …………………….. do godziny …………………….., tj. w godzinach nadliczbowych, polegającą na …………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..

Wykonywanie tych prac stanowi szczególną potrzebę pracodawcy i jest konieczne ze względu na: ……………………………………………. [określić okoliczności] …………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………..
(pieczątka i podpis pracodawcy
lub osoby upoważnionej)

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj