Strona główna Edukacja Program konferencji: Jak napisać program konferencji?

Program konferencji: Jak napisać program konferencji?

Zobacz jak napisać program konferencji, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się z przykładem programu konferencji.

Program konferencji

Program konferencji to szczegółowy plan sesji naukowej przesyłany osobom zainteresowanym, drukowany na plakatach, ogłaszany w Internecie itp. W programie znajduje się chronologiczna lista wystąpień (tytuł i nazwisko autora) podzielona na kolejne dni.

Program powinien zostać przygotowany bezbłędnie, także pod względem wizualnym. W programie konferencji zamieszcza się tytuły naukowe, imię i nazwisko autora oraz pełen tytuł referatu.

Układ

 1. Informacja o organizatorach (logo, nazwa);
 2. Tytuł konferencji;
 3. Data, miejsce;
 4. Nagłówek („Program konferencji”);
 5. Nagłówek pierwszego dnia (np. „Dzień I – 5 kwietnia 2007 r.”);
 6. Informacja o otwarciu konferencji;
 7. Nagłówek sesji tematycznej;
 8. Chronologiczny plan wystąpień, informacje o dyskusjach, przerwach, poczęstunku;
 9. Nagłówek drugiego dnia (jeśli jest i kolejnych);
 10. Sesja tematyczna;
 11. Chronologiczny plan wystąpień;
 12. Informacja o zamknięciu konferencji;
 13. Kontakt do organizatorów;
 14. Logo, nazwa sponsora;
 15. Informacje dla zainteresowanych.

Przykład

Źródło: http://www.uprp.pl/NR/rdonlyres/B9818823-A030-42BE-9D62-06590734EF00/1239/programkonferencji.pdf

Program konferencji – przykład

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Program konferencji pt.
„Międzynarodowa współpraca klastrów z perspektywy regionalnej”
16 września 2010, godz. 10:00
Gdański Park Naukowo-Technologiczny, ul. Trzy Lipy 3, Gdańsk
Sala ABC /D

10.00 Otwarcie konferencji
Adam Leik, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego

10.10 Rozwój sieci współpracy klastrów w Regionie Morza Bałtyckiego
Helena Vogelmann, Vinnova (Szwecja)

10.40 Dlaczego warto założyć klaster spożywczy
Björn Jacobsen, Lider projektu BaltFood,
Lübeck Business Development Corp. (Niemcy)

11.20 Ogłoszenie II edycji konkursu na klastry kluczowe Województwa Pomorskiego
Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

11.45 Przerwa kawowa

12.00 Panele tematyczne branży spożywczej oraz budowlanej (sala ABC i D)

I. Żywność funkcjonalna jako szansa rozwoju branży rolno-spożywczej

12.00 Sukcesy i falstarty na rynku żywności funkcjonalnej – cenna lekcja dla producentów żywności z Pomorza
dr inż. Agnieszka Bartoszek, Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności Politechniki Gdańskiej

12.15 Innowacyjne formy współpracy przedsiębiorstw branży spożywczej
Mia Werner, Skane Food Innovation Network (Szwecja)

12.30 Możliwości finansowania badań MŚP w 7. Programie Ramowym
Joanna Niedziałek, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

12.45 Finansowanie działalności badawczej klastrów z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Tomasz Dybowski, Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

13.00 Wymiana wzajemnych doświadczeń i pomysłów pomiędzy przedstawicielami sektora rolno-spożywczego a przedstawicielami sfery B+R
Dyskusja moderowana z udziałem prelegentów oraz zaproszonych gości
Moderator: Piotr Świąc

13.30 Podsumowanie spotkania – wnioski dla pomorskiego klastra branży spożywczej

13.45 Lunch

II. Budownictwo niskoenergetyczne – progi i bariery. Jak je zneutralizować?
Panel tematyczny organizowany przez Gdański Klaster Budowlany, Pomorski Klaster Budowlany oraz Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny

12.00 Rozwój technologii niskoenergetycznych w budownictwie na świecie – tendencje i kierunki
Günter Schlagowski – Polski Instytut Budownictwa Pasywnego (Niemcy)

12.15 Rola klastrów we wdrażaniu budownictwa energooszczędnego
Marek Michalak – Pomorski Klaster Budowlany/ Gdański Klaster Budowlany

12.30 Problemy w rozwoju budownictwa niskoenergetycznego w Austrii, Szwajcarii i Niemczech
Anke Unverzagt oraz Günter Schlagowski – Polski Instytut Budownictwa Pasywnego (Niemcy)

12.55 Dyskusja panelowa z udziałem prelegentów oraz uczestników panelu nt. neutralizacji barier we wdrażaniu budownictwa niskoenergetycznego w Polsce
Moderator: Marek Michalak

13.30 Podsumowanie – sporządzenie „białej księgi” barier rozwoju budownictwa
niskoenergetycznego w Polsce oraz sposobów ich neutralizacji

13.45 Lunch

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj