Strona główna Edukacja Publikacja naukowa: Jak napisać publikację naukową?

Publikacja naukowa: Jak napisać publikację naukową?

Sprawdź jak napisać publikację naukową i z jakich elementów się składa.

Publikacja naukowa

Dobry naukowiec musi nie tylko poprawnie przeprowadzić badania, ale także je umiejętnie sprzedać poprzez publikację. Podane w ten sposób do publicznej wiadomości wyniki, zostaną poddane dyskusji przez społeczność naukową.

Można się nawet spotkać ze stwierdzeniem, że „badanie nie jest kompletne, dopóki nie zostało ujęte w postaci sprawozdania, w miarę możliwości opublikowanego” (Wilson 1968: 471).

Publikacja taka może przybierać różne formy. Jednak podstawową jest referat zamieszczony w czasopiśmie naukowym.

Tytuł

Ważną kwestią, jeśli chodzi nie tylko o publikację naukową, ale także wszystkie inne, jest jej tytuł. Musi być on na tyle ciekawy, aby zaintrygować czytelnika i zachęcić go do przeczytania tekstu, a jednocześnie powinien być konkretny, i opisywać zawartość pracy. Nie jest łatwo osiągnąć ten efekt, dlatego wiele czasu i wysiłku poświęca się odpowiedniemu sformułowaniu go.

Podział

Dobrze jest podzielić tekst właściwy publikacji na mniejsze części, jednolite treściowo i opatrzone własnymi tytułami. Stwarza to wrażenie, że piszący dobrze panuje nad tekstem i wie co chce napisać. Poza tym znacznie ułatwia czytanie.

Układ treści

Publikacje naukowe mają określoną strukturę, na którą składa się (Cempel 2003: 138-139; Wilson 1968: 477-482):

  1. Streszczenie – powinno być napisane krótko i konkretnie. Należy pamiętać, że często tylko ono jest czytane, zatem jego zadaniem jest zachęcić do sięgnięcia po całość, lecz nie kosztem należnej czytelnikowi wiedzy (na zasadzie: „nie napiszę co wyszło z badań, to na pewno przeczyta”).

    W skrócie, powinno ono zawierać: określenie celu i przedmiotu badań, opis metody, podsumowanie wyników i wniosków.

  2. Wstęp – wprowadza w tematykę pracy. Jest tutaj miejsce na przedstawienie własnego problemu i celów referatu, stanu dotychczasowych badań, motywacji wyboru metody, a także zwięzłego przedstawienia wniosków z badań.

  3. Metoda – należy opisać wykorzystaną metodę możliwie najdokładniej, aby umożliwić innym badaczom jej odtworzenie, a także (co mniej przyjemne) krytykę.

  4. Wyniki – autor przedstawia i omawia uzyskane wyniki. Może ułatwić sobie prezentację za pomocą tabel, wykresów itp.

  5. Wnioski – muszą być one w sposób przejrzysty i jednoznaczny powiązane z wynikami badania. Powinno się wskazać ich teoretyczne i praktyczne implikacje, nawiązać do dokonań poprzedników, i uzyskanych przez nich rezultatów w kontekście badań własnych.

  6. Bibliografia – nieodłączną częścią publikacji naukowej jest odpowiednio przygotowany wykaz literatury, czyli wykaz pozycji, z którymi badacz się zapoznał, do których odwoływał się w tekście, z których korzystał w pracy nad projektem.

Podziękowania

Autorowi nie wolno zapominać o osobach, które pomogły mu w jakiś sposób w realizacji badań, czy pracy nad tekstem. Jednak publiczne podziękowania należy z nimi uzgodnić, zdając sobie sprawę z tego, że ewentualne błędy mogą zostać przypisane im.

Bibliografia

  1. Cempel, Czesław. 2003. Nowoczesne zagadnienia metodologii i filozofii badań. Poznań: Instytut Technologii Eksploatacji.
  2. Wilson, Edgar B. 1968. Wstęp do badań naukowych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa.

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj