Strona główna Kariera Wniosek pracownika o ruchomy czas pracy: Jak napisać wniosek o ruchomy czas...

Wniosek pracownika o ruchomy czas pracy: Jak napisać wniosek o ruchomy czas pracy?

Sprawdź jak napisać wniosek pracownika o ruchomy czas pracy, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem wniosku pracownika o ruchomy czas pracy.

Wniosek pracownika o ruchomy czas pracy

W ramach rozkładu czasu pracy, o którym mowa w art. 1401 k.p., pracodawca może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy lub określić przedział czasu, w ramach którego to pracownik zdecyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy.

Wprowadzenie ruchomego czasu pracy może nastąpić na pisemny wniosek pracownika, niezależnie od ustalonego rozkładu czasu pracy w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi oraz w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy (art. 150 § 3 i § 5 k.p.).

Układ

 1. Miejscowość, data;

 2. Dane pracownika (imię i nazwisko, stanowisko, jednostka organizacyjna);

 3. Dane pracodawcy;

 4. Nagłówek („Wniosek w sprawie wprowadzenia ruchomego czasu pracy”);

 5. Treść zasadnicza;

 6. Podpis pracownika;

 7. Pieczątka i podpis pracodawcy wraz z informacją czy wyraża zgodę.

Wzór

Wniosek w sprawie wprowadzenia ruchomego czasu pracy – wzór
……………………..
(miejscowość, data)

……………………..
……………………..
……………………..
(dane pracownika)

……………………..
……………………..
……………………..
(dane pracodawcy)

Wniosek o wprowadzenie ruchomego czasu pracy

Na podstawie art. 150 § 5 k.p. uprzejmie proszę o objęcie mnie ruchomym czasem pracy, w którym:

 • będę rozpoczynał(a) pracę w godzinach 7.30-9.00, a kończył(a) w godzinach 15.30-17.00 w dniach, które są dla mnie dniami pracy;
 • w żadnym dniu praca nie będzie trwała dłużej niż 8 godzin;
 • zachowane będą odpoczynki dobowy i tygodniowy;
 • ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Proszę o wprowadzenie wyżej wymienionego rozkładu czasu pracy od dnia ……………………..

Z poważaniem
……………………..
(podpis pracownika)

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*
……………………..
(pieczątka i podpis pracodawcy)

*niepotrzebne skreślić

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj