Strona główna Kariera Jak napisać zawiadomienie przełożonego o powstrzymaniu się od wykonywania pracy wskutek występujących...

Jak napisać zawiadomienie przełożonego o powstrzymaniu się od wykonywania pracy wskutek występujących zagrożeń?

Sprawdź jak napisać zawiadomienie przełożonego o powstrzymaniu się od wykonywania pracy wskutek występujących zagrożeń, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem.

Zawiadomienie przełożonego o powstrzymaniu się od wykonywania pracy wskutek występujących zagrożeń

Pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego, w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom (art. 210 § 1 k.p.).

Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 2 k.p.). Jednak przepisy te nie dotyczą pracownika, którego obowiązkiem jest ratowanie życia ludzkiego lub mienia (art. 210 § 5 k.p.).

Układ

  1. Miejscowość, data;

  2. Dane pracownika (imię i nazwisko, nazwa działu, stanowiska);

  3. Dane pracodawcy;

  4. Nagłówek („Zawiadomienie przełożonego o powstrzymaniu się od wykonywania pracy wskutek występujących zagrożeń”);

  5. Informacja o powstrzymaniu się od wykonywania pracy, podanie kiedy miało to miejsce;

  6. Wskazanie przyczyn powstrzymania się od wykonywania pracy;

  7. Podpis pracownika.

Wzór

Zawiadomienie przełożonego o powstrzymaniu się od wykonywania pracy
wskutek występujących zagrożeń – wzór
……………………..
(miejscowość, data)

……………………..
……………………..
……………………..
(dane pracownika:
imię i nazwisko, dział, stanowisko)

Do ……………………..
……………………..
(dane pracodawcy)

Zawiadomienie przełożonego o powstrzymaniu się
od wykonywania pracy wskutek występujących zagrożeń

Informuję, że w dniu ……………………. r. o godzinie …………… powstrzymałem(am) się od wykonywania mojej pracy na stanowisku …………………………………….. w dziale …………………………………………………………… z tego powodu, że warunki jej wykonywania nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie mojego życia lub zdrowia, a także stanowią niebezpieczeństwo dla innych osób, ponieważ …………………………………….. .

……………………..
(podpis pracownika)

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj