Strona główna Kariera Jak stworzyć matrycę kompetencji?

Jak stworzyć matrycę kompetencji?

Jednym z kluczowych warunków rozwoju każdej firmy jest skuteczna identyfikacja wiedzy oraz umiejętności pracowników. Służy do tego przede wszystkim mapa kompetencji, zwana inaczej matrycą. Pozwala ona stosunkowo łatwo uzyskać odpowiedź na pytania, co zatrudnione osoby potrafią robić, jakie są ich najmocniejsze strony i które zdolności wymagają jeszcze doszlifowania.

Nieoceniona pomoc dla menedżerów 

Mapa kompetencji to profesjonalne narzędzie przyjmujące zazwyczaj formę graficznej tabeli. Zawarte w niej informacje w znacznym stopniu usprawniają zarzadzanie personelem – zwłaszcza pod kątem przygotowania do realizacji codziennych czynności zawodowych. Na ich podstawie można np. opracować rzetelny plan szkoleń, wdrożyć konkretne działania niwelujące popełniane błędy, zoptymalizować proces rekrutacji czy ulepszyć system premiowania (co z pewnością przełoży się na zwiększenie lojalności i jednocześnie satysfakcji z pracy).

Omawiana matryca ułatwia również wyznaczanie pracowników do poszczególnych projektów, zachęca do nieustannego samodoskonalenia i stale przypomina o konieczności wzmożonego zaangażowania w rozwój organizacji. Aby dobrze spełniała swoją funkcję, musi prezentować wyniki w pełni transparentnie i zrozumiale dla wszystkich zainteresowanych. 

Określenie obszaru badania i ustalenie umiejętności jako kwestie priorytetowe 

W celu stworzenia wiarygodnej mapy kompetencji należy najpierw precyzyjnie zdefiniować dział lub grupę pracowników, którzy mają zostać poddani dogłębnej ocenie. Odgrywa to niezwykle istotną rolę szczególnie w przypadku dużych zakładów przemysłowych i korporacji zrzeszających tysiące osób. 

Drugim niezbędnym krokiem jest umieszczenie w tabeli imion i nazwisk wybranych członków personelu, a następnie przyporządkowanie do każdego z nich posiadanych umiejętności – np. doskonałej znajomości programu MS Excel, znajomości technik sprzedażowych, zdolności do szybkiego dokonywania analizy danych, talentu do manualnej obsługi nowoczesnych maszyn, dobrego komunikowania się w zespole, ponadprzeciętnej empatii, niesamowitej kreatywności czy smykałki do rozwiązywania problemów. Zwieńczeniem tego etapu powinno być podzielenie wypisanych kompetencji na miękkie, twarde oraz procesowe. 

Jak stworzyć matrycę kompetencji?

Pamiętajmy o opracowaniu skali punktowej

Mapa kompetencji wymaga uwzględnienia pięciopoziomowego systemu ocen – najlepiej od 0 do 4. Bardzo skutecznie odwzorowuje on bowiem sumaryczną wartość umiejętności określonych pracowników, a przy okazji gwarantuje zachowanie przynajmniej częściowego obiektywizmu. Ocena zero oznacza brak jakiejś umiejętności i konieczność wzięcia udziału w odpowiednim szkoleniu.

Z kolei ocena jeden jest równoznaczna ze znajomością podstaw (wykonywaniem elementarnych czynności), ocena dwa ze zdolnością do pracy pod nadzorem (ewentualnie ze wsparciem osób trzecich), a trójka z wystarczającymi kwalifikacjami  do samodzielnego realizowania zadań na danym stanowisku. Najwyższa nota świadczy natomiast o znakomitym przygotowaniu do nawet najbardziej skomplikowanych obowiązków i możliwości przekazywania wiedzy innym. Ostatnia faza tworzenia matrycy polega na skonfrontowaniu rezultatów z personelem i wprowadzeniu poprawek.

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: https://uxupgrade.pl/ux-skills-map

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj