Strona główna Edukacja Konkurs PWN pt. “Wydaj wszystkich swoich bohaterów”

Konkurs PWN pt. “Wydaj wszystkich swoich bohaterów”

Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. zaprasza do udziału w konkursie “Wydaj wszystkich swoich bohaterów”. Prace można nadsyłać do 30 września 2016 r.

Przedmiotem konkursu jest autorski tekst literacki o dowolnym gatunku literackim. Obszerność nadesłanego utworu musi wynosić co najmniej 1 arkusz wydawniczy (tj. 40 tys. znaków ze spacjami).

Celem konkursu jest popularyzacja kreatywnego pisania w Polsce i zachęcenie do spróbowania własnych sił w zawodzie pisarza.

Udział w konkursie może wziąć wyłącznie osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia konkursu ukończyła 18 rok życia.

Nagrodami w konkursie są:

  • sfinansowanie przez Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. wydrukowania papierowej edycji zwycięskiego Utworu w liczbie 100 egzemplarzy przeznaczonych do dystrybucji (tj. do dystrybucji drukowanych egzemplarzy Utworu poprzez skierowanie oferty ich nabycia do wszystkich kontrahentów Organizatora, z którego to tytułu laureat Konkursu otrzyma wynagrodzenie za sprzedaż) i 20 egzemplarzy przeznaczonych do użytku własnego autora – w oparciu o zawartą przez Organizatora i laureata Konkursu umowę dystrybucyjną, o której mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu;
  • nagroda dodatkowa w postaci tabletu Lenovo A10-30F 10,1.

Kryteria oceny prac:

  • spełnienie przez Utwór warunków formalnych określonych w Regulaminie;
  • zgodność Utworu z tematyką konkursu;
  • oryginalność Utworu;
  • zdolności literackie autora Utworu;
  • ciekawy sposób ujęcia tematu;
  • walory artystyczne.

W wyniku przeprowadzenia konkursu nie dochodzi do przeniesienia na Organizatora jakichkolwiek praw majątkowych autorskich do utworów.

Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 15 listopada 2016 r.

Zobacz
Strona konkursu

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj