Strona główna Inne Machine Learning i sztuka pisania wśród nowych kierunków studiów na UW w...

Machine Learning i sztuka pisania wśród nowych kierunków studiów na UW w roku 2021/2022

Machine Learning, sztuka pisania i chemia medyczna – takie nowe kierunki studiów zostaną uruchomione na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2021/2022. Nowe programy studiów oferują także m.in. Uniwersytet Jagielloński i Politechnika Wrocławska.

“Wprowadzenie nowych kierunków wynika z dostosowania oferty studiów do oczekiwań odbiorców i potrzeb rynku pracy” – powiedziała PAP rzeczniczka prasowa UW dr Anna Modzelewska.

Uniwersytet Warszawski zdecydował się na uruchomienie nowych kierunków studiów w roku akademickim 2021/2022. Tegoroczni maturzyści i inni zainteresowani spośród nowych kierunków studiów I stopnia będą mogli wybrać: sztukę pisania, nanoinżynierię, chemię jądrową i radiofarmaceutykę.

Na stronie internetowej UW informuje, że na studiach ze sztuki pisania (Wydział Polonistyki) “studenci będą uczyli się, jak świadomie i adekwatnie do sytuacji używać języka jako narzędzia komunikacji oraz sztuki erystycznej”. Oprócz tego przewidziane są “zajęcia praktyczne służące zapoznaniu studentów z programami komputerowymi do składania tekstów czy ich redagowania”. Na studiach mają być także prowadzone zajęcia w ramach warsztatów z praktykującymi pisarzami, dziennikarzami i krytykami.

Nowe studia na kierunku nanoinżynieria na UW (Wydział Fizyki we współpracy z Wydziałem Chemii) mają stanowić odpowiedź na “na wyzwania stojące przed współczesną technologią w zakresie badań i wykorzystania nowych materiałów oraz technologii kwantowych”. Studenci nanoinżynierii mają mieć dostęp do najnowocześniejszych laboratoriów na UW i europejskich sieci laboratoriów.

Z kolei studenci nowych studiów I stopnia na kierunku chemia jądrowa i radiofarmaceutyka (Wydział Chemii) będą “uczyć się obsługi nowoczesnej aparatury badawczej, takiej jak: detektor HPGetak, chromatograf HPLC, spektrometr IR czy potencjostat/galwanostat”.

“Wśród obowiązkowych przedmiotów znajdą się m.in. zajęcia z dozymetrii i ochrony radiologicznej, chemii jądrowej i radiacyjnej” – przekazano na stronie UW.

Uniwersytet Warszawski uruchomił także nowe kierunki na stacjonarnych studiach II stopnia: publikowanie współczesne, praca socjalna, socjologia interwencji społecznych i Machine Learning.

Dzięki zmianom studenci publikowania współczesnego, pracy socjalnej, który uzyskali tytuł licencjata, będą mogli od nowego roku akademickiego kontynuować naukę na studiach II stopnia.

Całkowicie nowym kierunkiem na UW jest socjologia interwencji społecznych (Wydział Socjologii). Studenci II stopnia mają zdobyć na tych studiach “umiejętności metodologiczne i eksperckie niezbędne do świadomego analizowania i kształtowania polityk publicznych”.

“We współpracy z partnerami zewnętrznymi, m.in. organizacjami sektora publicznego, organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi lub przedsiębiorstwami, zrealizują grupowy projekt badawczy” – podkreślono w informacji.

Na studiach II stopnia na kierunku Machine Learning (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki), prowadzonych w języku angielskim, “studenci poznają najnowsze odkrycia z dziedziny matematyki i informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w przetwarzaniu obrazów, przetwarzaniu języka naturalnego czy robotyce”. “W programie przewidziany jest obowiązkowy staż i zespołowy projekt naukowo-wdrożeniowy” – przekazał UW.

Nowe kierunki studiów w roku akademickim 2021/2022 zostaną uruchomione także na Uniwersytecie Jagiellońskim. UJ na stronie internetowej informuje, że od jesieni można będzie podjąć następujące nowe studia I stopnia: region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe, język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim). Z kolei z nowych programów studiów II stopnia można będzie wybrać International Relations and Public Diplomacy w języku angielskim.

Uniwersytet Gdański zdecydował się na uruchomienie pierwszej rekrutacji na Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, które pozwolą studentom na wybór własnej ścieżki kształcenia. Podobny kierunek funkcjonuje już w wielu szkołach wyższych w Polsce.

W ofercie nowych kierunków Politechniki Wrocławskiej znalazły się m.in.: geoinformatyka i informatyczne systemy automatyki.(PAP)

Autorka: Iwona Pałczyńska

ipa/ joz/

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj