Strona główna Edukacja Naukowiec ze Śląska w redakcji czasopisma o systemach i modelowaniu

Naukowiec ze Śląska w redakcji czasopisma o systemach i modelowaniu

Profesor Politechniki Śląskiej dołączył do redakcji czasopisma z listy filadelfijskiej. Jako edytor w „International Journal of Systems Science” będzie dbał o jakość wybranych do publikacji badań naukowych z zakresu inżynierii systemów i modelowania matematycznego.

Edytor czasopisma naukowego koordynuje proces oceny jakości badań. Powołuje grono ekspertów i wspólnie z nimi decyduje, czy naukowiec przedstawił wyniki o wystarczającym poziomie odkrywczości. Jak podkreślił w rozmowie z PAP informatyk dr hab. inż. Jerzy Respondek, są to zadania odpowiedzialne – zdarzało się bowiem, że nawet renomowane czasopisma myliły się i nie opisywały ważnych wynalazków.

„W historii nierzadkie są przypadki, gdy odkrycia naukowe nie zostały docenione nawet przez najbardziej prestiżowe czasopisma i gremia naukowe. To m.in. +transformata Fouriera+, obecnie powszechnie stosowana w kompresji dźwięku i obrazu, oraz +filtr Kalmana+, stosowany w radiokomunikacji oraz radiolokacji” – podaje przykłady śląski naukowiec.

Na łamach „International Journal of Systems Science” poruszane są kwestie metodologii i praktycznych rozwiązań w zakresie inteligencji, suwerenności i złożoności inżynierii systemów oraz szeroko rozumianego modelowania matematycznego. Ukazuje się ono z częstotliwością 16 wydań na rok. W 2017 roku posiadało tzw. Impact Factor na poziomie: 2,185, a rok później: 2,469.

Wspomniany Impact Factor to wskaźnik cytowań. W wolnym, popularnonaukowym tłumaczeniu oznacza „siłę przebicia”, ponieważ mierzy siłę oddziaływania czasopisma na środowisko naukowe. Autorzy artykułów naukowych mają prawo i obowiązek odnosić się w swoich pracach do innych publikacji na podobne tematy. W tekstach umieszczają odnośniki do cytowanych prac. Im częściej dana praca jest cytowana, tym wyższym prestiżem cieszą się opisywane przez autora wyniki. Przekłada się to również na prestiż czasopisma, które opublikowało badania. Wskaźnik Impact Factor tworzony jest na podstawie bazy cytowań, jedną z takich baz prowadzi Instytut Filadelfijski.

Lista filadelfijska to grupa czasopism kluczowych dla każdej dziedziny naukowej. Są one wybierane zgodnie z zasadą, że znakomita większość najistotniejszych publikacji w ramach danej dziedziny ukazuje się w kilku zaledwie czasopismach. Pozostałe czasopisma uznawane są za mniej prestiżowe. Lista filadelfijska obejmuje około 8400 czasopism – od kilku do trzydziestu w każdym obszarze nauki.

Dr hab. Respondek pracuje na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Członkostwo w redakcjach czasopism z listy filadelfijskiej podnosi pozycję jednostki naukowej przy sporządzaniu rankingów najlepszych kierunków studiów oraz ich oceny przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Jest brane pod uwagę przy ewaluacji dyscyplin naukowych (na uniwersytetach) oraz kategoryzacji instytutów badawczych. Te, które uzyskają najlepsze oceny, uzyskują później prawa do nadawania proporcjonalnie wysokich stopni i tytułów naukowych.

Doświadczenie w pracy redakcyjnej zdobył podczas trwającej 9 lat pracy w kolegium redakcyjnym czasopisma naukowego „Mathematics and Computers in Simulation”, również z listy filadelfijskiej. Wykładał m.in. w Departamencie Matematyki Uniwersytetu w Pizie oraz na Manchester University.

PAP – Nauka w Polsce, Karolina Duszczyk

kol/ zan/

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj