Strona główna Edukacja NCBR: ponad 300 mln zł na zwiększenie na uczelniach dostępności dla osób...

NCBR: ponad 300 mln zł na zwiększenie na uczelniach dostępności dla osób niepełnosprawnych

Ponad 300 mln zł przeznaczy w sumie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowania 85 projektów, które zwiększą dostępność na uczelniach dla osób z niepełnosprawnościami. Środki przyznano w ramach konkursu ”Uczelnia dostępna”.

Rozstrzygnięty właśnie konkurs jest jednym z działań w ramach rządowego Programu „Dostępność Plus”. Celem konkursu jest likwidowanie barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym – wyjaśniono w komunikacie NCBR przesłanym w poniedziałek PAP.

Dzięki przekazanym środkom możliwe będzie wprowadzenie zmian organizacyjnych na uczelniach oraz podniesienie świadomości i kompetencji kadry, co przełoży się na zwiększenie dostępności oferty edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami.

Konkurs jest finansowany z Funduszy Europejskich – Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). „Planowany budżet konkursu wynosił 200 mln zł jednak finalnie – dzięki wysokiej jakości zgłoszonych projektów oraz istotności działań w nich przewidzianych – został zwiększony o ponad 121 mln zł, tak aby wszystkie wnioski rekomendowane do dofinansowania otrzymały środki” – czytamy w komunikacie.

W konkursie mogły wziąć udział uczelnie publiczne i niepubliczne, niezależnie od liczby studentów. Zgłaszane projekty mogły dotyczyć zarówno działań prowadzących do zapewnienia przez uczelnie dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, modyfikacji programów oraz procedur kształcenia, jak i działań z zakresu dostępności architektonicznej. Realizując te projekty, uczelnie będą współpracować z organizacjami pozarządowymi, podmiotami działającymi na rzecz likwidacji barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym lub osobami z niepełnosprawnościami zajmującymi się aktywnie tematyką dostępności.

Uczelnie mogły zgłosić swoje projekty w ramach jednej z trzech ścieżek – mini, midi lub maxi, w zależności od stopnia zaawansowania działań na rzecz dostępności oraz od maksymalnej kwoty, o jaką wnioskowały.

Projektem, który uzyskał najwyższą liczbę punktów w konkursie, a jednocześnie oceniany był w ramach ścieżki midi jest ten zgłoszony przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Jego celem było stworzenie kompleksowego programu wsparcia zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadry akademickiej. Będzie on realizowany we współpracy m.in. z Polskim Związkiem Głuchych, Polskim Związkiem Niewidomych, Fundacją Primo Diagnosis.

W ramach ścieżki mini najwyższą liczbę punktów uzyskał projekt „Równość w edukacji 2.0 – kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku”. Z kolei projekt „Uniwersytet dla wszystkich – Level up” Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał najwyższe dofinansowanie w ścieżce maxi. Pełna lista dofinansowanych projektów są dostępne na stronie internetowej: ncbr.gov.pl

„Wyłonione projekty (…) umożliwiają wyrównywanie szans w dostępie do studiów i wspierają poprawę jakości kształcenia studentów z niepełnosprawnościami, a także przyczyniają się do likwidacji barier na uczelni jako miejscu pracy. Jestem w pełni przekonany, że wsparcie oferowane w konkursie przyczyni się do permanentnego stosowania rozwojowych rozwiązań, które będą stanowić inspirację dla kolejnych uczelni do pozytywnych zmian” – mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Sebastian Skuza, cytowany w komunikacie.

Minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreśla zaś, że założenia konkursu od początku były przygotowywane w ścisłej współpracy z ekspertami reprezentującymi środowisko osób z niepełnosprawnościami. „Wyniki konkursu potwierdzają, że to się opłaca. Dzięki temu powstała oferta skrojona do potrzeb uczelni i studentów, pozwalająca na wprowadzenie konkretnych i bardzo potrzebnych zmian zapewniających studentom z niepełnosprawnościami możliwość studiowania. Takie działania chcemy kontynuować w przyszłej perspektywie finansowej” – dodaje minister.

Z kolei dyrektora NCBR dr. inż. Wojciecha Kamienieckiego cieszy ogromne zainteresowanie konkursem i wysoka jakość zgłoszonych projektów. „Dzięki temu łączna kwota dofinansowania jest wyższa o ponad 100 mln zł od planowanej alokacji” – podkreśla.

PAP – Nauka w Polsce

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj