Strona główna Firma Okresowa ocena kompetencji pracownika – na czym polega?

Okresowa ocena kompetencji pracownika – na czym polega?

Identyfikacja luk kompetencyjnych, wyznaczanie ścieżek rozwojowych w firmie, dostrzeżenie największych talentów – to tylko kilka korzyści, które mogą przynieść regularnie przeprowadzane oceny pracownicze. Na czym one polegają i jak je przeprowadzać?

Ocena okresowa pracownika to podsumowanie efektów pracy zatrudnionego za dany przedział czasowy. To narzędzie, które dobrze wykorzystywane pomaga zarządzać zasobami ludzkimi, badać efektywność organizacji oraz budować kulturę zaufania i wzajemnego szacunku. Polega na sprawdzeniu, czy sposób, w jaki pracownik wykonuje swoje obowiązki, pomaga realizować cele biznesowe firmy.

Ocena okresowa pracownika powinna być przeprowadzona cyklicznie, w sposób systematyczny i zorganizowany. Nie może być celem samym w sobie. Jeśli wyniki oceny będą się wiązać z realnymi zmianami, wszyscy zainteresowani będą do niej podchodzić rzetelnie i z zaangażowaniem.

Ocena pracownicza niejedno ma imię

Istnieje kilka rodzajów ocen pracowniczych:

  • Ocena okresowa pracownika 90 stopni – pracownik jest oceniany jedynie przez bezpośredniego przełożonego. Ta forma oceny pracowniczej choć najszybsza, jest coraz rzadziej wykorzystywana.
  • Ocena okresowa pracownika 180 stopni – pracownik jest oceniany nie tylko przez swojego managera, ale sam także dokonuje oceny swojej pracy i zaangażowania.
  • Ocena okresowa pracownika 270 stopni – w tym przypadku o ocenę proszeni są również współpracownicy. Tę formę wykorzystuje się często do oceny kompetencji tych osób, które nie mają podwładnych, ale ściśle współpracują z innymi zatrudnionymi.
  • Ocena okresowa pracownika 360 stopni – tu ocena pochodzi z czterech źródeł. Są nimi: przełożony, współpracownicy, podwładni oraz samoocena. Jest to metoda wykorzystywana do oceny kadry managerskiej.
  • Ocena okresowa 360+ – o opinię proszone są także osoby spoza organizacji.

Wybierając rodzaj oceny pracowniczej, trzeba pamiętać, aby wspierała ona cele biznesowe firmy i odpowiadała kulturze organizacyjnej w firmie.

Co uwzględnić w ocenie?

Nie ma jednego, uniwersalnego wzoru oceny pracowniczej, który można wykorzystać w każdej firmie. Organizacje powinny wybrać takie obszary, które są szczególnie ważne dla realizacji ich celów. Jest jednak kilka elementów istotnych dla jakości wykonywanej pracy niezależnie od branży. Umiejętności interpersonalne (jak pracownik odnajduje się w zespole, czy wpływa pozytywnie na atmosferę w organizacji), organizacyjne (jak organizuje swoją pracę, czy potrafi wyznaczać priorytety, czy umie pracować samodzielnie) i adaptacyjne (czy potrafi odnaleźć się w nowych sytuacjach, jak reaguje na zmiany) są istotne na niemal każdym stanowisku pracy. Ważne są także takie kwestie jak lojalność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki, radzenie sobie z zadaniami, które wymagają nietuzinkowych rozwiązań, chęć rozwoju swoich umiejętności. Wiele kwestii, które warto poddać ocenie, są specyficzne nie tylko dla danego przedsiębiorstwa, ale także dla działu czy stanowiska.

Projektując system oceny pracowniczej w firmie, warto pamiętać, że ważne jest nie tylko regularne ocenianie zatrudnionych w usystematyzowany sposób, ale również codzienne udzielanie informacji zwrotnej. Dzięki bieżącej informacji o efektywności swojej pracy, zatrudniony na bieżąco może korygować lub rozwijać pojedyncze elementy swojej pracy lub zachowanie.

Wsparcie w najważniejszych procesach

Dolineo wspiera organizacje w przeprowadzeniu oceny okresowej pracownika najpopularniejszymi metodami: 90, 180, 270 i 360 stopni. Oceny można przeprowadzać w dowolnych cyklach (kwartalny, półroczny, roczny) oraz kilku językach (polskim, angielskim, czeskim). System Dolineo pozwala także na dwie możliwości konfiguracji. W pierwszej to manager może wskazać, kto będzie dokonywał oceny danego pracownika. Druga możliwość to pozostawienie podwładnemu swobody i samodzielne wskazanie osób, które go ocenią. System Dolineo jest prosty w obsłudze, intuicyjny i pozwala na tworzenie wielu kart oceny pracownika. Przygotowując kwestionariusz oceny, kadry mogą opracować zróżnicowane pytania: otwarte, na skali od 0 do 10, ze skalą NPS lub inną dowolną.

Dolineo pomaga działom HR w prosty sposób zebrać wiedzę pozyskaną podczas rundy ocen. Możliwość generowania raportów to duże ułatwienie dla osób przeprowadzających rozmowy oceniające i dla tych, którzy pracują nad wyciąganiem wniosków dla organizacji. Po przygotowaniu kart ocen, system samodzielnie i automatycznie uruchamia pełną komunikację z pracownikami. Zatrudnieni otrzymują informację o dodaniu do systemu z danymi do logowania. Dostają także powiadomienia o zaproszeniu do udzielenia oceny, upływającym terminie czy też dostępnym raporcie.

System ocen pracowniczych Dolineo można wypróbować bezpłatnie przez dwa tygodnie. Można z niego korzystać o dowolnej porze zarówno z urządzeń mobilnych, jak i stacjonarnych. Eksperci Dolineo zadbają o bezpieczeństwo danych. Warto poznać także bezpłatny pakiet, który zawiera e-book „Feedback i ocena pracownicza. Praktyczny przewodnik cz. 1.” oraz nagranie webinaru „Ocena pracownicza i feedback. Jak je skutecznie przeprowadzić?”.

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj