Strona główna Edukacja Resort nauki wyłonił zespoły, które przygotują założenia tzw. „Ustawy 2.0”

Resort nauki wyłonił zespoły, które przygotują założenia tzw. „Ustawy 2.0”

Uniwersytet SWPS, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Allerhanda – z tymi instytucjami związane są trzy zespoły, które opracują założenia nowej ustawy o szkolnictwie wyższym – ogłoszono w na poniedziałkowej konferencji w resorcie nauki.

„Wszyscy w środowisku akademickim zgadzają się, że potrzebne są nie kolejne nowelizacje ustawy o szkolnictwie wyższym, a nowa ustawa. Zależy nam, aby powstała ona poprzez dialog. Dialog wewnątrz środowiska akademickiego, ale i między tym środowiskiem, a rządem” – powiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Dlatego Ministerstwo Nauki i szkolnictwa Wyższego pod koniec lutego br. ogłosiło tzw. konkurs „Ustawa 2.0”. Wzięło w nim udział 15 projektów. Wyłonione w konkursie trzy konkurencyjne zespoły otrzymają granty w wysokości 300 tys. zł każdy. Będą opracowywać założenia do nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. W ramach prac odbędą się również szerokie konsultacje społeczne proponowanych przez nich rozwiązań. Prace zespołów potrwają do stycznia 2017 r.

Minister Gowin przedstawiając wyniki konkursu zwrócił uwagę, że laureaci reprezentują trzy różne środowiska naukowe – jeden zespół afiliowany jest przy uczelni publicznej, drugi – przy uczelni niepublicznej, a trzeci – to podmiot działający na rzecz nauki. Co więcej każdy z zespołów wywodzi się z innego województwa – mamy reprezentantów Wielkopolski, Mazowsza i Małopolski. „Każdy z zespołów jest nawet z innego zaboru” – zauważył wicepremier.

Pierwszy z zespołów to zespół z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu kierowany przez prof. Marka Kwieka. Drugi z zespołów to zespół związany z Uniwersytetem SWPS. Jego pracom przewodniczyć będzie prof. Hubert Izdebski. Trzeci z zespołów związany jest z Instytutem Allerhanda. Kierownikiem tego zespołu będzie dr Arkadiusz Radwan.

Gowin wyjaśnił, że trzy zespoły przedstawią konkurencyjne założenia projektu ustawy „Każdy z tych zespołów jest zobowiązany, aby w ramach tego konkursu przeprowadzić możliwie jak najszersze konsultacje środowiskowe. W ten sposób zainicjowana ma być debata” – zaznaczył.

Przewodniczący komisji oceniającej wnioski, prof. Tomasz Dietl stwierdził: „Oceniając projekty zwróciliśmy w pierwszej kolejności uwagę na to, czy diagnoza przedstawiona w poszczególnych projektach jest właściwa”. Komisja zwracała również uwagę, na ile ciekawa jest dana propozycja – dodał Dietl.

Jak ocenił, trzy wybrane zespoły bardzo dobrze oceniły sytuację polskiej nauki w szerokim kontekście osiągnięć światowych. Po drugie zaś ich propozycje dawały dużą szansę na powodzenie polskich uczelni w międzynarodowej konkurencji – podkreślił przewodniczący.

Prace zespołów zakończą się w styczniu 2017 r. Ich efektem będą trzy konkurencyjne projekty założeń do ustawy. Staną się one punktem wyjścia do zaplanowanego na 2017 rok cyklu konferencji, które złożą się na Narodowy Kongres Nauki. W toku debat ustawa uzyska finalny kształt, a następnie trafi do prac legislacyjnych, tak aby wejść w życie od roku akademickiego 2018/2019.

Jak wyjaśnił prof. Tomasz Dietl w rozmowie z PAP, projekt ustawy na podstawie założeń trzech zespołów przygotuje ministerstwo. „Odpowiedzialność polityczna będzie spoczywać na panu premierze (Gowinie – PAP)” – powiedział. Dodał też, że projekt ustawy może jeszcze ulec zmianom podczas prac w parlamencie. „Od pomysłu do ustawy jest bardzo długa droga” – skomentował Dietl. – „Bardzo wiele jest niewiadomych, w jakim końcowym kształcie ta ustawa będzie przyjęta. Tego nie wiemy”.

Dietl zwrócił uwagę na to, co będzie się działo podczas konsultacji społecznych. „Można sobie wyobrazić, że uczelnie publiczne i niepubliczne nie będą mówiły jednym głosem. Tak jak i uczelnie duże i małe. Również uczelnie silne i słabsze będą mówiły co innego. Tu jest wiele wektorów. Każdy z nich będzie ciągnął w swoją stronę” – przyznał. Jak dodał, środowisko akademickie jest dość specyficzne, potrafi przekonująco przedstawiać swoje racje. „W związku z tym konsultacje będą odpowiednio trudne” – skomentował.

PAP – Nauka w Polsce

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj