Strona główna Edukacja Rusza kolejna edycja doktoratów wdrożeniowych

Rusza kolejna edycja doktoratów wdrożeniowych

Resort nauki uruchamia nabór wniosków w kolejnej edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”. Doktoranci w ramach tej inicjatywy przygotowują rozprawę doktorskiej, która pomoże funkcjonować konkretnemu przedsiębiorstwu.

Doktoraty wdrożeniowe to droga uzyskania stopnia doktora przeznaczona dla osób, które – chcąc rozwijać swoją karierę naukową – nie chcą rezygnować z pracy zawodowej poza uczelnią – przypomina we wtorkowym komunikacie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tegoroczny nabór wniosków potrwa od 30 kwietnia do 15 czerwca.

Program został wprowadzony w 2017 r. Wspiera przygotowanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności danej firmy. Przygotowanie rozprawy nie może trwać dłużej niż 4 lata.

“Program `Doktorat wdrożeniowy` to jeden ze sztandarowych programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – jego istotą jest połączenie świata nauki ze sferą biznesu dla obopólnych korzyści” – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek. I wspomina o doświadczeniach innych państw, które tego typu programy wprowadziły już dawno. “Absolwenci osiągają tam dochody wyższe od absolwentów ‘tradycyjnych studiów doktoranckich’” – podkreśla szef resortu nauki.

W trzeciej edycji programu wprowadzono dodatkowy moduł „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja”. Jak wyjaśnia Murdzek, “w ramach niego wspieramy przygotowywanie prac przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem”.

Doktorant w ramach programu otrzymuje podwójne wynagrodzenie. Jedno – za pracę w przedsiębiorstwie, drugie – w ramach stypendium z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendium wynosi 3450 zł. Po przeprowadzeniu pozytywnej oceny śródokresowej planu badawczego stypendium wzrasta do 4450 zł.

Doktorant, pracując pod opieką dwóch opiekunów – naukowego i pomocniczego, przygotowuje rozprawę doktorską, która ma usprawnić działanie przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorca biorący udział w programie zyskuje szansę na zatrudnienie specjalisty, który poświęci kilka lat na badania naukowe skupione na rozwiązaniu jakiegoś problemu czy ulepszeniu produktu. A w dodatku firma nawiązuje relację z uczelnią lub instytutem w celu prowadzenia prac B+R. Może też odliczyć od podstawy opodatkowania 100 proc. kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem doktoranta.

Uczelnie lub instytuty prowadzące szkołę doktorską uzyskają ryczałtowe dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej. A więc jeśli doktorant będzie chciał używać np. sprzętu laboratoryjnego do swojej pracy dla firmy, uczelnia/instytut dostanie za to od resortu nauki dodatkowe pieniądze.

Wnioskodawcami w programie mogą być uczelnie akademickie lub instytuty prowadzące szkołę doktorską (instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium RP).

Można zgłosić do udziału w programie osobę z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym, przyjętą do szkoły doktorskiej. Dodatkowo kandydat do programu musi być zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorcę.

Wnioski można składać na stronie: https://osf.opi.org.pl.

Od 2017 r. odbyły się trzy edycje programu. Uczestniczy w nich łącznie ponad 1000 doktorantów oraz ponad 600 przedsiębiorców i innych podmiotów. (PAP)

Autorka: Ludwika Tomala

lt/ agt/

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj