Strona główna Edukacja Rząd: 143 mln zł dla Instytutu Sadownictwa i Instytutu Hodowli Roślin

Rząd: 143 mln zł dla Instytutu Sadownictwa i Instytutu Hodowli Roślin

143 mln zł trafi na dwa wieloletnie programy naukowe na lata 2015-2020 dla Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach oraz Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie. Rząd przyjął programy na wtorkowym wyjazdowym posiedzeniu w Łodzi.

“Przyjęliśmy dzisiaj na Radzie Ministrów dwa programy, te programy będą kontynuowane w ramach 143 mln zł; te pieniądze, które trafią konkretnie do Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach to jest 58 mln zł” – powiedziała premier Ewa Kopacz na konferencji po wyjazdowym posiedzeniu rządu w Łodzi.

Przyjęte przez rząd uchwały zakładają kontynuację finansowania prac badawczych realizowanych w latach 2008-2014 – poinformowano w komunikacie CIR. W poprzednich latach resort rolnictwa na programy badawcze przekazał 119 mln zł. Pieniądze na kolejne programy wieloletnie też będą pochodziły z budżetu ministra rolnictwa.

“Jeśli na bazie Instytutu Ogrodnictwa, w którym jest 30 bardzo wysokospecjalistycznych laboratoriów, zostanie powołane, a taka jest moja wola, Narodowe Centrum Ogrodnictwa, to oczywiście w perspektywie kilku następnych lat musielibyśmy również z budżetu państwa zainwestować pieniądze, aby rozszerzyć bazę tych laboratoriów, ale też, aby budynek, w którym mieści się obecnie Instytut Ogrodnictwa, był w zdecydowanie lepszej formie niż w tej chwili” – mówiła premier.

Nowe, wieloletnie programy badawczo-wdrożeniowe z zakresu produkcji roślinnej mają udoskonalić technologie, które przyczyniają się do zwiększania produkcji wysokiej jakości surowców rolnych i żywności pochodzenia roślinnego. Chodzi też o stworzenie warunków do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarstw ogrodniczych, które zapewnią bezpieczeństwo żywnościowe kraju i ochronę środowiska naturalnego.

Postęp biologiczny w ogrodnictwie to również hodowla nowych odmian sadowniczych i warzywnych, gwarancja wysokiej jakości materiału nasadzeniowego oraz wprowadzanie do upraw nowych lub mniej znanych gatunków, charakteryzujących się walorami smakowymi.

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach jest instytutem badawczym, utworzonym 1 stycznia 2011 roku na wniosek ministra rolnictwa poprzez połączenie dwóch jednostek badawczo-rozwojowych o długoletniej tradycji – Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa oraz Instytutu Warzywnictwa.

Instytut dysponuje bogatą infrastrukturą badawczą, obejmującą 165 ha pól doświadczalnych, 2 ha obiektów pod osłonami i ponad 30 laboratoriów tematycznych, z wyposażeniem odpowiadającym światowym standardom. Jest także właścicielem 4 spółek prawa handlowego (Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego w Prusach, Kwiaciarski Zakład Doświadczalny w Nowym Dworze, Sadowniczy Zakład Doświadczalny w Brzeznej i WZD w Pszczynie). Obecnie Instytut zatrudnia 470 osób, w tym 170 pracowników naukowych i 300 pracowników obsługi technicznej i administracji.

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie będzie zaś kontynuował program, który zakłada podniesienie jakości produktów roślinnych przeznaczonych na cele żywnościowe, paszowe i alternatywne (np. do produkcji biopaliw, rekultywacji terenów zdegradowanych i skażonych, poszerzenia źródeł energii odnawialnej), a tym samym zwiększenie dochodów gospodarstw rolnych prowadzonych na słabych glebach. Na ten cel instytut dostanie 85 mln zł.

Kluczowym jego elementem będzie ochrona roślinnych zasobów genowych zgromadzonych w bankach genów. Chodzi szczególnie o rośliny mające istotne znaczenie dla gospodarki żywnościowej i rolnictwa.

Wyniki badań w ramach programów wieloletnich są udostępniane szerokiej praktyce rolniczej. W dużym stopniu przyczyniły się one do rozwoju polskiego sektora owoców i warzyw oraz zbóż.

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin prowadzi działalność w siedmiu ośrodkach naukowych: Radzikowie, Boninie, Bydgoszczy, Jadwisinie, Krakowie, Młochowie i Poznaniu. W roku 2014 IHAR zatrudniał 537 osób.

Resort rolnictwa podkreśla, że m.in. dzięki pracom badawczym instytutów w latach 2007-2014 eksport rolno-spożywczy wzrósł ponad dwukrotnie (z 10,1 mld euro do 21,3 mld euro). Polska jest dużym producentem i liczącym się na światowym rynku eksporterem owoców i warzyw, sprzedaje też zagranicę coraz większe ilości zboża.

PAP – Nauka w Polsce

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj