Strona główna Inne Scenariusz IDI z administracją samorządową – przykład

Scenariusz IDI z administracją samorządową – przykład

IDI to skrót stosowany na oznaczenie indywidualnych wywiadów pogłębionych. Wywiad tego typu jest stosowany w badaniach mających na celu zdobycie pogłębionej wiedzy o jakimś zjawisku lub problemie. IDI polega na bezpośredniej rozmowie pomiędzy moderatorem a respondentem.

Kwestionariusz takiego wywiadu może być mniej lub bardziej ustrukturyzowany w zależności od potrzeb. Respondent ma jednak swobodę wypowiedzi na poruszone tematy. Wywiad jest zwykle nagrywany, następnie poddawany transkrypcji i analizowany razem z innymi wywiadami, przeprowadzonymi na dany temat.

Scenariusz IDI z administracją samorządową

Czas trwania: 45-60 minut

I. OKREŚLENIE WSPÓŁPRACY POMIĘDZY ŚRODOWISKIEM NAUKOWYM A SFERĄ GOSPODARCZĄ

1. Czy na obszarze Pana (Pani) gminy jest podejmowana współpraca pomiędzy szkolnictwem wyższym a pracodawcami? Proszę podać przykłady.

[Prowadzący wywiad powinien dopytać o następujące rodzaje współpracy:

  • współpraca instytucjonalna: inkubatory technologiczne, wspieranie spin-off
  • kształcenie kadr: studia podyplomowe zorientowane praktycznie
  • wspólne opracowywanie wniosków na projekty innowacyjne
  • współpraca przy tworzeniu strategii rozwoju regionalnego]

OKREŚLENIE WSPÓŁPRACY POMIĘDZY ADMINISTRACJĄ SAMORZĄDOWĄ A ŚRODOWISKIEM NAUKOWYM I PRACODAWCÓW

1. W jaki sposób firmy innowacyjne są zachęcane przez urząd do podejmowania działalności na terenie gminy?

2. Czy na terenie gminy istnieją szkoły wyższe i JBR-y?

3. Czy urząd gminy podejmuje współpracę z pracodawcami w zakresie innowacji? Jak Pan(i) ocenia tę współpracę?

4. Jakie są postulowane kierunki współpracy urzędu z pracodawcami?

5. Jakie warunki muszą być spełnione, aby nawiązać współpracę?

Wypełnia moderator

Data wywiadu: 4.11.2014 Imię i nazwisko moderatora: Anna Nowak
Godzina rozpoczęcia badania: 11:05 Godzina zakończenia badania: 11:45
Miejsce wywiadu: Zielonka Czas badania: 40 minut
Adres (miejsce wywiadu): Zielonka, ul. Złota 3 Numer wywiadu: 4
Imię i nazwisko respondenta: Mikołaj Kowalski Dane kontaktowe (respondenta): tel. 678 550 XXX
Dodatkowe informacje:
Pytanie o inkubatory technologiczne wywołało niepokój o respondenta, próbował dowiedzieć się ode mnie czy coś słyszałam o planach w tym zakresie.

Przyklady.JakNapisac.com

Zobacz cały przykład

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj