Strona główna Edukacja Teresa Bałuk-Ulewiczowa i Maria Jodłowiec. Język angielski. Mały podręcznik tekstów pisanych

Teresa Bałuk-Ulewiczowa i Maria Jodłowiec. Język angielski. Mały podręcznik tekstów pisanych

Teresa Bałuk-Ulewiczowa i Maria Jodłowiec

Język angielski. Mały podręcznik tekstów pisanych

Chociaż poradnik Język angielski. Mały podręcznik tekstów pisanych do najmłodszych nie należy, warto o nim wspomnieć ze względu na dużą wartość, jaką w mojej opinii posiada. Został wydany w 1998 r. przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Jego autorkami są Teresa Bałuk-Ulewiczowa i Maria Jodłowiec. Pierwsza z nich była pracownikiem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie prowadziła zajęcia i seminaria magisterskie z zakresu teorii i praktyki przekładu. Maria Jodłowiec natomiast w latach 1997–2002 pełniła funkcję kierownika Zakładu Metodyki Nauczania Języka Angielskiego w Instytucie Filologii Angielskiej.

Książka składa się z trzech części. Pierwsza z nich jest najobszerniejsza. Została w niej omówiona korespondencja prywatna i służbowa. Na początku autorki koncentrują się na podstawowych różnicach pomiędzy polszczyzną a angielszczyzną oraz poszczególnych elementach pism i ich budowie (m.in. adres nadawcy, adres odbiorcy, data, zwroty wstępne, układ listu, skróty). Następnie przechodzą do prezentowania kolejnych pism. Podawane są przykłady i cechy charakterystyczne takich tekstów jak: życzenia urodzinowe i świąteczne, pocztówki z wczasów, listy z podziękowaniem, listy gratulacyjne, listy z przeprosinami, listy pocieszające, listy z prośbą, podania, kondolencje, zaproszenia, odpowiedzi na zaproszenia, okólniki, życiorys, podanie o pracę, zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, opinie, rekomendacje, listy popierające.

Druga część dotyczy krótkich form piśmienniczych, tzn. notatek i streszczeń. Tę część można polecić nie tylko osobom, które chcą nauczyć się przygotowywać różne pisma w języku angielskim, lecz także wszystkim, którzy muszą napisać notatkę, czy też streszczenie. Zwłaszcza to ostatnie wzbudza podziw szczegółowością i użytecznością wyjaśnienia w jaki sposób napisać dobre streszczenie.

Ostatnia część to Prezentowanie swej instytucji, regionu, miejscowości. Podjęcie tej tematyki wynika z faktu, że język angielski jest obecnie głównym środkiem promocji i pisanie o sobie, czy firmie, dla której się pracuje, stało się dla wielu Polaków koniecznością. Wejście do Europy wymaga udziału w przetargach, zdobywania sponsorów, a do tego wszystkiego potrzebne są odpowiednio przygotowane materiały promocyjne.

Artykuły dotyczące poszczególnych tekstów zostały skonstruowane w podobny sposób. Na początku umieszczono nazwę tekstu i jej angielski odpowiednik. Następnie jest on dość dokładnie omawiany, często uwzględniając panujące zwyczaje w krajach anglojęzycznych. W wielu tekstach autorki przytaczają najbardziej popularne zwroty. Każdy artykuł zawiera przykłady tekstów, o których mowa w języku angielskim. Podrozdziały kończą się ćwiczeniami, dzięki którym utrwalisz zdobytą wiedzę.

Język angielski. Mały podręcznik tekstów pisanych powstał z myślą o Polakach uczących się języka angielskiego, którzy chcą zdobyć praktyczną wiedzę i przydatne umiejętności w zakresie pisania w tym języku. Mogą z niej korzystać zarówno osoby samodzielnie uczące się języka, jak też uczniowie o średnim stopniu zaawansowania w języku angielskim. Skorzystają z niej osoby chcące systematycznie nauczyć się pisania różnego rodzaju tekstów, jak też osoby, którym potrzebna jest konkretna informacja jak przygotować określony tekst, który z różnych względów przyszło im napisać. Podręcznikiem powinni być również zainteresowani nauczyciele i inni ludzie, którym zależy na jakości przygotowanych materiałów.

Teresa Bałuk-Ulewiczowa i Maria Jodłowiec. Język angielski. Mały podręcznik tekstów pisanych
Teresa Bałuk-Ulewiczowa i Maria Jodłowiec. Język angielski. Mały podręcznik tekstów pisanych

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj