Strona główna Firma Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania – Marta Juchnowicz

Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania – Marta Juchnowicz

„Wyzwaniem współczesnego zarządzania kapitałem ludzkim staje się zaangażowany pracownik, czyli taki, którego charakteryzują trzy równocześnie występujące cechy: 1) identyfikacja z celami i wartościami firmy, 2) pragnienie przynależności do organizacji, 3) podejmowanie działań wykraczających poza standardy.

Dążenie do ukształtowania takiej postawy jest dowodem wzrastającej świadomości, że pełni energii, kreatywni, nastawieni entuzjastycznie pracownicy są głównym źródłem tworzenia wartości firmy i to oni decydują o przewadze konkurencyjnej w większym stopniu niż czynniki technologiczne lub finansowe” – tymi słowami rozpoczyna się książka Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania i już od tego momentu wiadomo, że przez najbliższe 184 strony w centrum zainteresowania będzie pracownik, ale nie byle jaki, ponieważ celem do którego powinna dążyć firma jest posiadanie pracowników zaangażowanych w swoją pracę.

Autorką książki jest Marta Juchnowicz, profesor nauk ekonomicznych. Pracuje w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie kieruje Katedrą Rozwoju Kapitału Ludzkiego. Jest również członkiem Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, redaktorem naczelnym kwartalnika „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”, członkiem rady naukowej „Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne, co znalazło odzwierciedlenie w omawianym podręczniku.

Książka składa się z 6 rozdziałów i dość użytecznych załączników, o których więcej za chwilę. Pierwsze dwa rozdziały mają charakter stricte teoretyczny. Zostały w nich opisane m.in. paradygmat współczesnego zarządzania, postawa zaangażowanego pracownika, znaczenie poziomu zaangażowania pracowników (można dowiedzieć się np. że zaangażowani pracownicy pięć razy rzadziej ulegają wypadkom w pracy niż pracownicy niezaangażowani, a organizacje o wyższym poziomie zaangażowania pracowników osiągają o 17% wyższą wydajność i zyski od konkurentów) oraz idea zarządzania przez zaangażowanie.

Dopiero rozdział trzeci dotyczy zagadnień metodycznych oceny zaangażowania pracowników. Sprawą zasadniczą jest tutaj zidentyfikowanie czynników determinujących poziom zaangażowania. Zaprezentowane więc zostały możliwe sposoby klasyfikacji tych czynników za pomocą równania WIGOR (Zaangażowanie = Wiedza + Identyfikacja + Gratyfikacja + Organizacja + Razem), omówiono stosowane w praktyce podejścia i techniki pomiaru poziomu zaangażowania. W kolejnym rozdziale przedstawiono oryginalną, autorską metodę pomiaru poziomu zaangażowania pracowników w pracę na podstawie założeń teoretycznych autorskiego modelu WIGOR, charakteryzowanego w poprzednim rozdziale oraz metodykę i przykład badania. Ostatnie dwa rozdziały dotyczą skutecznego kształtowania efektywnego zaangażowania pracowników, zaprezentowano założenia nowoczesnego motywowania i budowania go w warunkach różnorodnych ograniczeń. W rozdziale szóstym omówiono elementy systemu motywacyjnego w firmie (tzn. strategię wynagradzania, powiązanie wynagrodzeń z kompetencjami, wynagradzanie za efekty, sposoby inspirowania do współuczestnictwa).

Niewątpliwą zaletą książki jest skonstruowanie oryginalnej metody badania zaangażowania. Jej celem jest kompleksowa diagnoza zaangażowania pracowników w firmie, która obejmuje: ustalenie poziomu zaangażowania pracowników według skali oceny, analizę czynników determinujących to zaangażowanie, dokonanie benchmarkingu z innymi firmami według układu odniesienia (sektorowego, branżowego, terytorialnego). Dzięki temu można zarekomendować zmiany, które poprawią poziom zaangażowania pracowników w organizację oraz w pracę. Kwestionariusz ankiety do badania opinii pracowników znajduje się w załączniku.

Język, jakim posługuje się autorka, należy określić jako akademicki. Jeśli kiedykolwiek trzymałeś (trzymałaś) w ręku publikację naukową, to wiesz czego można się spodziewać. Nie każdemu to odpowiada, ale mnie osobiście nie jest w stanie odstraszyć książka, w której tak dokładnie zrobiono przypisy i wiadomo gdzie szukać informacji uzupełniających.

Z książki skorzystają przede wszystkim studenci zainteresowani tą tematyką oraz osoby zajmujące się badaniem poziomu zaangażowania wśród pracowników. Może również przekonać nieprzekonanych, że zaangażowany pracownik przyniesie firmie znaczne oszczędności i będzie ważnym elementem budującym przewagę konkurencyjną firmy.

Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania - Marta Juchnowicz
Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania – Marta Juchnowicz

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj