Artykuł: Jak napisać artykuł?

Artykuł: Jak napisać artykuł?

PODZIEL SIĘ

Zobacz jak napisać artykuł i z jakich elementów się składa.


Artykuł

Artykuł to utwór publicystyczny, w którym zawiera się stanowisko autora, czy redakcji wobec aktualnych problemów społecznych, politycznych, gospodarczych lub kulturowych. Autor przez użycie różnych metod oddziaływania, takich jak argumentowanie, komentowanie zmierza do kształtowania opinii czytelnika.

Budowa artykułu:

  1. wstęp – postawienie pewnej tezy;

  2. rozwinięcie – przedstawienie argumentów udowadniających tezę;

  3. zakończenie – podsumowanie stanowiska autora

W artykule jedna myśl powinna wynikać z poprzedniej. Kolejne argumenty muszą być spójne i wiązać się ze sobą, być dla siebie uzupełnieniem.

Autor artykułu zanim zabierze się do pisania powinien skompletować dostateczną ilość argumentów na poparcie swojej tezy. Jeśli będzie ich za mało lub będą one za słabe ryzykuje on wyśmianiem swoich wysiłków, straci wiarygodność.

Głównym celem artykułu jest dostarczenie informacji na temat jakichś wydarzeń.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ