Na skróty: Wymagania wobec dobrego listu · Objętość · Części składowe listu motywacyjnego · Układ · Przykład


List motywacyjny


List motywacyjny to dokument składany przez kandydata na miejsce pracy. Często pracodawca wymaga jego złożenia razem z CV, jednak nie jest to regułą. Niektórych interesuje tylko CV i tylko je czytają. Jednak zawsze lepiej napisać również list motywacyjny. Wyjątkiem może być sytuacja, w której jesteś proszony o nie przesyłanie listu.

Wymagania wobec dobrego listu

  • List motywacyjny powinien zostać napisany na papierze dobrej jakości.
  • Nie może zawierać błędów ortograficznych.
  • Musi mieć estetyczny wygląd.
  • Powinien być napisany w sposób przejrzysty i czytelny.
  • Ma wzbudzić zainteresowanie u pracodawcy i zwiększyć pozytywne wrażanie po przeczytaniu CV, albo zachęcić go do lektury.
  • List motywacyjny powinien charakteryzować się dobrym stylem, gdyż dużo to mówi o kondycji intelektualnej kandydata.
  • Ma za zadanie sprzedać Twoją osobę.
  • Listy różnią się długością i stylem w zależności od konkretnych sytuacji.

Objętość

List motywacyjny nie powinien być dłuższy niż jedna strona A4. Jednak trochę miejsca zawsze zajmują dane adresowe, zatem część listu może się znaleźć na drugiej stronie. Jednak sama treść (zawartość listu) nie powinna być dłuższa niż jedna strona A4.

Skomentuj