Strona główna Kariera List motywacyjny: Jak napisać list motywacyjny?

List motywacyjny: Jak napisać list motywacyjny?

Sprawdź jak napisać list motywacyjny, jakie można wskazać części składowe w listach motywacyjnych, zapoznaj się z przykładem listu motywacyjnego.

Na skróty: Wymagania wobec dobrego listu · Objętość · Części składowe listu motywacyjnego · Układ · Przykłady

List motywacyjny to dokument wysyłany do pracodawcy przez kandydata na stanowisko pracy. Często pracodawca wymaga jego złożenia razem z CV, jednak nie jest to regułą. Niektórych interesuje tylko CV i tylko je czytają. Jednak zawsze lepiej napisać również list motywacyjny. Wyjątkiem może być sytuacja, w której jesteś proszony o nie przesyłanie listu.

List motywacyjny jest pozytywną autoprezentacją kandydata w kontekście konkretnego ogłoszenia o pracę. Przedstawia on w nim argumenty przemawiające za tym, iż jest właściwym wyborem na to stanowisko pracy. Kandydat powinien w nim wyjaśnić dlaczego chce otrzymać pracę, dlaczego warto się z nim spotkać i że jest gotowy do podjęcia pracy.

Wymagania wobec dobrego listu

 • List motywacyjny powinien zostać napisany na papierze dobrej jakości;

 • Nie może zawierać błędów ortograficznych;

 • Musi mieć estetyczny wygląd;

 • Ma formę maszynopisu, odręczny jest tylko podpis;

 • Powinien być napisany w sposób przejrzysty i czytelny;

 • Powinien wzbudzić zainteresowanie u pracodawcy i zwiększyć pozytywne wrażanie po przeczytaniu CV albo zachęcić go do lektury;

 • Zostać napisany w sposób uprzejmy i pozytywny;

 • List motywacyjny powinien charakteryzować się dobrym stylem, gdyż dużo to mówi o kondycji intelektualnej kandydata;

 • Ma za zadanie sprzedać osobę kandydata;

 • Najlepiej jest zaadresować list motywacyjny bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za proces rekrutacji;

 • Listy różnią się długością i stylem w zależności od konkretnych sytuacji.

Objętość

List motywacyjny nie powinien być dłuższy niż jedna strona A4. Jednak trochę miejsca zawsze zajmują dane adresowe, zatem część listu może się znaleźć na drugiej stronie. Sama treść (zawartość listu) nie powinna być dłuższa niż jedna strona A4.

Części składowe listu motywacyjnego:

1. Wstęp

Na początku sformułuj cel, w jakim zwracasz się do pracodawcy, np. „w odpowiedzi na ogłoszenie nr …….”. W tej części listu motywacyjnego powinny znaleźć się informacje o tym dlaczego chcesz pracować właśnie w tej organizacji i o jakie stanowisko się ubiegasz. Należy uważać, żeby oczekiwania odpowiadały temu, co pracodawca oferuje na danym stanowisku.

2. Część właściwa

Następnie postaraj się przekonać pracodawcę, że jesteś właściwą osobą na to stanowisko pracy. Tutaj opisujesz swoje przygotowanie do pracy, popierając to wykształceniem i posiadanymi umiejętnościami. Osoba, która nie ma doświadczenia zawodowego może zamieścić informacje o ocenach jakie uzyskała na uczelni z przedmiotów, które mogą okazać się przydatne na tym stanowisku pracy. Umieść także informacje o stażach i praktykach, związanych ze stanowiskiem o które się starasz.

Jeśli nie posiadasz umiejętności, które są wymagane, a zależy Ci na zdobyciu tej pracy, napisz o swojej chęci uzupełnienia potrzebnej wiedzy, zgromadzenia nowych doświadczeń. Podkreśl swoją motywację do pracy w tej firmie.

3. Zakończenie

List powinien kończyć się w sposób uprzejmy i pozytywny, np. „Uważam, że posiadam wymagane doświadczenie i kwalifikacje. Mam nadzieję, że będę miała możliwość szczegółowego omówienia tego stanowiska podczas rozmowy kwalifikacyjnej”.

W tej części zamieszcza się także informacje, w jaki sposób pracodawca może się z Tobą skontaktować. Użyj zwrotu grzecznościowego („Z poważaniem”) i podpisz się.

Opcjonalnie pod podpisem możesz zamieścić spis załączników (np. referencje, certyfikaty, dyplomy).

Na dole listu motywacyjnego należy zawrzeć klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w postaci:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Układ listu motywacyjnego

List motywacyjny – układ
[miejscowość, data]

[imię i nazwisko,
adres,
nr telefonu
adres e-mail]

[imię i nazwisko adresata,
nazwa firmy,
ewentualnie nazwa działu,
adres firmy]

Dotyczy: …..[nazwa stanowiska i/lub numer referencyjny]…..

LIST MOTYWACYJNY

Szanowny Panie,

w nawiązaniu do ogłoszenia prasowego („[nazwa gazety]” z dnia ……….) zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko …….[nazwa stanowiska pracy]…………. .

Posiadam kilkuletnie doświadczenie ………………. . Praca na stanowisku ……………….. pozwoliła mi na ………………..

W zeszłym roku uruchomiłem ……………….. Brałem również czynny udział w ………………..

Oczekuję, że jak najszybciej będę miał możliwość zademonstrowania ………………..

List ten oraz załączone CV zawierają podstawowe informacje dotyczące moich osiągnięć zawodowych. Chętnie rozwinąłbym ten temat podczas spotkania, mając na uwadze możliwość pracy w Państwa firmie.

Z poważaniem
[odręczny podpis]

Załączniki:
1. ………………..
2. ………………..

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Przykłady

List motywacyjny – przykład 1
Warszawa, 15 września 2014 r.

Maria Kowalska
ul. Szklana 6 m.4
00-940 Warszawa
tel. +48 22 777 XX XX

Pan Ryszard Nowak
Dział Rekrutacji
Albos S.A.
ul. Zabłocka 17
00-940 Warszawa

Odpowiedź: stanowisko doradcy sprzedaży

Szanowny Panie,

bardzo zainteresowało mnie ogłoszenie dotyczące stanowiska doradcy sprzedaży, zamieszczone na stronie internetowej Państwa firmy. W związku z tym przesyłam swoje CV.

Jak się Pan przekona czytając je, bardzo wcześnie rozpoczęłam karierę w branży sprzedaży detalicznej, a moja praca wymagała ciągłych kontaktów z klientami. Również podczas prowadzenia domu i wychowywania trojga dzieci utrzymywałam kontakty z różnego rodzaju ludźmi.

Uważam się za osobę bezpośrednią, pełną pozytywnej energii i entuzjazmu, który był niezbędny szczególnie przy gromadzeniu funduszy na szkolny komitet rodzicielski, czy zbieraniu podpisów pod inicjatywami obywatelskimi na moim osiedlu.

Elastyczne godziny pracy nie stanowią dla mnie żadnego problemu, ponieważ sprawę opieki nad dziećmi mam już rozwiązaną. Od piętnastu lat posiadam prawo jazdy i bardzo dobrze znam Warszawę.

Aktualnie uczęszczam na kurs komputerowej edycji tekstów, co może okazać się przydatne przy pracy w biurze. Oczywiście przekazanie moich umiejętności interpersonalnych nie jest w pełni możliwe na papierze, zatem mam nadzieję, że uda nam się omówić szczegóły podczas spotkania.

Z poważaniem
Maria Kowalska

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

List motywacyjny – przykład 2

Warszawa, 22.08.2013

Aleksanda Kowalska
ul. Dobra 5/6
00-940 Warszawa
tel. 22 735 XX 99
e-mail: a.kowalska@mail.com

Agencja Doradztwa Personalnego CASE
ul. Nowa 15
00-870 Warszawa

Szanowni Państwo,

od dwóch lat uważnie śledzę rynek pracy w Polsce i dlatego wiem, że Agencja Doradztwa Personalnego CASE współpracuje z klientami o znacznej pozycji na rynku. Właśnie z tego powodu chciałabym pracować dla Państwa firmy.

Jestem tegoroczną absolwentką socjologii. Pracę magisterską o społecznym postrzeganiu osób bezrobotnych obroniłam na ocenę 5 i otrzymałam dyplom z wyróżnieniem. Przez cały okres studiów byłam bardzo aktywną działaczką Koła Naukowego, a także przez rok pełniłam funkcję starosty. W 2012 r. zorganizowałam konferencję naukową o postawach bezrobotnych wobec pracy, której patronował Wojewódzki Urząd Pracy. W latach 2010-2013 byłam redaktorem pomocniczym w Uniwersyteckim Czasopiśmie Naukowym.

Uważam, że jestem osobą bezpośrednią, pełną entuzjazmu i energii, która udziela się innym. Do wszystkich obowiązków podchodzę sumiennie i z dużym zaangażowaniem. Stawiam sobie ambitne cele i poprzez dokładne planowanie dążę do ich realizacji. Potrafię przezwyciężać trudności, które pojawiają się na mojej drodze.

Szukam pracy, która pozwoliłaby mi wykorzystać wiedzę zdobytą na studiach. Najbardziej odpowiadają mi działy doradztwa personalnego.

Mam nadzieję, że będę mogła szerzej przedstawić swoją kandydaturę w czasie bezpośredniej rozmowy. Wierzę, że mój entuzjazm, zaangażowanie i lojalność miałyby istotne znaczenie dla firmy i pozwoliłyby osiągać jej jeszcze lepsze wyniki.

Z poważaniem
Aleksandra Kowalska

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj