Podanie


Podanie to taka forma wypowiedzi, która zawiera prośbę skierowaną do osoby/instytucji/firmy o coś konkretnego. Pisana jest na papierze A4.

Cechy podania:

  • stały układ elementów
  • prosty język, pozbawiony wypowiedzi emocjonalnych
  • przejrzystość konstrukcji
  • rzeczowy i zwięzły sposób wypowiedzi.

Struktura podania

  • Wstęp – tutaj używa się najczęściej wyrażeń: „zwracam się z prośbą o…”, „uprzejmie proszę o…”.
  • Uzasadnienie – należy umotywować swoją prośbę przy pomocy zwrotów: „prośbę swoją motywuję tym, że…”, „prośbę uzasadniam tym, że…”, „swoją prośbę uważam za uzasadnioną ponieważ…”.
  • Po uzasadnieniu można napisać, np. „proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby…”.

Schemat


Miejscowość, data

Informacje o nadawcy
(imię i nazwisko,
adres zamieszkania,
numer telefonu,
może być także informacja
kim jest nadawca)

Informacje o adresacie
(adresatem może być konkretna osoba,
taka jak: prezes, dyrektor, kierownik,
ale może to być także adresat zbiorowy, np.
zarząd, rada itp.,
wpisujemy tutaj także dane adresowe adresata)


PODANIE

Treść podania………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………….

Własnoręczny podpis.


Skomentuj