Podziękowanie dla promotora za opiekę nad magistrantem


Promotor jest osobą, która w znaczny sposób przyczynia się do poprawnego napisania i skutecznej obrony pracy dyplomowej. Dlatego, w dobrym tonie jest podziękować mu za podjęty trud.

Chociaż nie jest to czynność bardzo popularna, można sformułować podziękowania dla promotora w formie pisemnej.

Wskazówki

  • Pamiętaj, że piszesz do osoby starszej od siebie, której należy się szacunek. Może ona nie mieć zrozumienia dla zbyt swobodnego tonu Twojego listu.
  • Stosuj formy grzecznościowe.
  • Postaraj się, żeby podziękowania brzmiały szczerze. Dodaj kilka szczegółów, które zapamiętałeś.
  • Jeśli masz pisać z sarkazmem – nie pisz wcale. Lepiej zostawić po sobie dobre wspomnienie.

Układ

  1. Nagłówek („Szanowny…”)
  2. Sformułowanie ogólnego podziękowania
  3. Rozwinięcie – przedstawienie za co jesteś szczególnie wdzięczny
  4. Zakończenie – zapewnienie, że ten czas był dla Ciebie ważny i konstruktywny
  5. Zwrot grzecznościowy („Z poważaniem”, „Z wyrazami szacunku”) i podpis

Przykład


Szanowny Panie Profesorze!

W tym szczególnym dla mnie dniu obrony pracy magisterskiej proszę przyjąć moje najgorętsze podziękowania za pomoc, opiekę, cenne rady i życzliwość.

Dziękuję, że mimo tylu zajęć zawsze miał Pan dla mnie czas, odpowiadał na moje niezbyt mądre pytania i zgłaszał ciekawe sugestie.

Zapewniam o swojej pamięci. Jestem głęboko wdzięczny za wsparcie i czas jaki Pan mi poświęcił.

Z wyrazami szacunku
Jan Kowalski


Skomentuj