Ponaglenie


Ponaglenie to pismo przypominające adresatowi o wypełnieniu jakiegoś obowiązku. Nazywane jest również upomnieniem lub monitem. Jeśli dotyczy uregulowania należności nosi nazwę „wezwanie do zapłaty”.

Układ

  1. Miejscowość, data
  2. Nadawca
  3. Adresat
  4. Nagłówek („Ponaglenie”)
  5. Przypomnienie o zobowiązaniu
  6. Ostrzeżenie
  7. Podpis

Przykład


Wólka, 12.02.2009 r.

Biblioteka w Wólce
ul. Nowowiejska 2
05-200 Wólka

Jan Szczepanek
ul. Dobra 5
05-200 Wólka

PONAGLENIE

Przypominamy o konieczności zwrotu zaległych książek:

1. tytuł „Socjologia”, autor: Piotr Sztompka, sygnatura: 889
Data zwrotu minęła 10.11.2008

2. tytuł: „Indywidualizm i zmiana społeczna”, autor: Zbigniew Bokszański, sygnatura: 765
Data zwrotu minęła 10.11.2008

Informujemy, że konsekwencją braku reakcji na upomnienie jest kara pieniężna w postaci utraty kaucji.

Z poważaniem
Tadeusz Nowak


Skomentuj