Recenzja powinna · 3 rodzaje recenzji · Schemat recenzji dla książki · Przykład

Recenzja

Recenzja (z łac. „przegląd”), to inaczej omówienie sprawozdawcze lub krytyczne konkretnego utworu literackiego, filmu, koncertu, wystawy, publikacji naukowej, itd. Jest najczęściej prezentowana w środkach masowego przekazu.

Recenzja powinna:

 • Zawierać opis przedmiotu recenzji (tytuł, autor, itp.).
 • Ukazywać istotę dzieła, problem jaki porusza.
 • Dotrzeć do sedna omawianego przez nią przedmiotu. Poddać go analizie, interpretacji, porównać do innych.
 • Wyrażać osobisty stosunek recenzenta do omawianego przedmiotu.
 • Być subiektywna.
 • Zawierać uzasadnioną konkretnymi argumentami ocenę.
 • Odnosić się do aktualnych wydarzeń.
 • Być dostosowaną do jej czytelnika (np. jeśli jest nim specjalista, to nie trzeba przywoływać podstawowych faktów).
 • Najczęściej jest pisana od jakiejś ogólnej informacji do bardziej szczegółowych.

Dobrej recenzji nie napisze każdy. Wiąże się ona z wiedzą, poziomem intelektualnym, gustem i wrażliwością piszącego.

W recenzjach pojawia się specjalistyczne słownictwo z dziedziny, której recenzja dotyczy, a także określona wiedza (historyczna, biograficzna itp.).

Można wyróżnić 3 rodzaje recenzji ze względu na jej charakter:

 1. Informacyjna – uświadamiająca czytelnikowi pojawienie się danego faktu. Recenzent posługuje się opisem, streszczeniem, opowiadaniem, charakterystyką itp. Powinno jednak ukazywać problemowy aspekt zjawiska.
 2. Felietonowa – rozbudowana perspektywa tematyczna i problemowa.
 3. Eseistyczna – szczególnie istotny będzie tutaj podmiotowy punkt widzenia, wyrażenie osobistego stosunku do przedmiotu recenzji.

Skomentuj