Zob. także: Adresowanie kartki pocztowej (pocztówki, widokówki)


Adresowanie koperty


Kopertę należy zaadresować w określony sposób. W przypadku listów zagranicznych należy, oprócz podanych niżej informacji, określić nazwę kraju, zarówno nadawcy, jak i odbiorcy wiadomości.

W lewym, górnym rogu należy określić dane nadawcy, takie jak:

  • imię i nazwisko nadawcy
  • ulica, numer domu i mieszkania
  • kod pocztowy i miejscowość

W prawym, dolnym rogu (ale nie na samym dole) należy określić dane odbiorcy, takie jak:

  • imię i nazwisko
  • ulica, numer domu i mieszkania
  • kod pocztowy i miejscowość

Przykład

Wzorowany na przykładzie zamieszczonym przez Pocztę Polską (http://www.poczta-polska.pl/listyf.htm).

Skomentuj