Strona główna Firma Co powinna zawierać prawidłowa faktura VAT?

Co powinna zawierać prawidłowa faktura VAT?

Wzór prawidłowo wystawionej faktury VAT to gwarancja szybko i sprawnie rozliczonego i zaksięgowanego dokumentu. Jeśli zadbasz o to, by faktura VAT, którą wystawiasz kontrahentowi odpowiadała temu wzorowi, zwiększasz płynność w obiegu dokumentów i szansę na ich terminowe rozliczenie.

Co zatem warto, aby zawierał nasz wzór faktury VAT?

 • numer faktury (jeśli wystawiamy ją ręcznie, trzeba pamiętać, aby był zgodny z serią dokumentów. Jeśli wystawiamy ją poprzez system do fakturowania, numeracja jest przydzielana automatycznie)
 • dokładną datę wystawienia faktury
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi – jest to zwykle nazywane na dokumencie „Datą sprzedaży”
 • imię i nazwisko lub/i pełną nazwę sprzedawcy i nabywcy
 • NIP sprzedawcy i nabywcy
 • adres sprzedawcy i nabywcy
 • nazwę towaru/usługi
 • jednostkę i ilość towaru lub zakres wykonanych usług
 • jednostkową cena netto towaru lub usługi
 • ewentualne rabaty (ich kwotę lub procentowy udział)
 • stawkę podatku VAT
 • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku VAT i sprzedaż zwolnioną od podatku
 • kwotę należności ogółem
 • sposób płatności – gotówka/karta/przelew
 • w przypadku przelewu dokładny i poprawny numer konta bankowego i nazwa Banku
 • termin płatności – ta pozycja jest bardzo ważnym określeniem warunków płatności, co w przypadku braku płatności na czas, daje wierzycielowi podstawę do wystąpienia na drogę windykacyjną czy naliczanie należnych odsetek.

Co jeszcze opcjonalnie pojawia się na wzorze faktury VAT?

 • logo wystawcy faktury
 • informacje uzupełniające/uwagi
 • miejsce na datę odbioru i podpisy osób uprawnionych do wystawienia i odbioru faktury
 • pozycję zawierająca dotychczasowe niezapłacone przez kontrahenta faktury z łącznym saldem zobowiązania
 • infografikę lub dodatkowe informacje o wystawcy faktury VAT jak np. adres strony www, numer telefony do kontaktu w sprawie faktury, adres mailowy,
 • miejsce na pieczęć firmy
 • imię i nazwisko osoby, która wystawiła fakturę VAT.

 Kto jest zobowiązany do wystawiania faktury VAT i stosowania wzoru faktury? 

Jeśli naszym klientem jest inna firma, mamy obowiązek wystawienia faktury VAT. W przypadku jeśli klientem jest osoba prywatna, wówczas fakturę VAT wystawiamy tylko na jej prośbę.

Co z obowiązkiem podpisania faktur VAT?

Wzór faktury VAT nie zakłada obecnie konieczności podpisywania jej w celu utrzymania jej ważności w rozumieniu księgowym. Wraz z przystąpieniem przez Polskę do Unii Europejskiej w 2004 roku, dostosowaliśmy lokalne przepisy do norm europejskich. Odtąd zniesiono obowiązek składania podpisów i pieczętowania dokumentów.

Faktura VAT bez podpisów jest pełnoprawnym dokumentem księgowym. Podpis wymagany jest jedynie na fakturach i notach korygujących oraz na VAT-RR – wystawianych na rzecz rolników.

Wielu przedsiębiorców, szczególnie rozpoczynających swoją drogę w biznesie przeszukuje Internet w celu odnalezienia wzoru faktury VAT, który pozwoli im poprawnie wystawiać dokumenty księgowe. Wiele platform finansowych proponuje już gotowe formaty faktur, w pełni spełniające wymogi księgowe dokumentu.

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj