Strona główna Inne Jak napisać pozew o zaprzeczenie ojcostwa?

Jak napisać pozew o zaprzeczenie ojcostwa?

W polskim prawie funkcjonuje domniemanie, iż ojcem dziecka jest mąż matki. Nie zawsze jest to jednak zgodne z prawdą. W sytuacji, w której w akcie urodzenia dziecka jako ojciec wpisany został mężczyzna, który ojcem w rzeczywistości nie jest może okazać się, że pozew o zaprzeczenie ojcostwa będzie koniecznością, a domniemanie obalone zostanie jedynie na skutek powództwa. Jak napisać pozew o zaprzeczenie ojcostwa? Co powinno się w nim znaleźć? Podpowiadamy w artykule.

Domniemanie ojcostwa

Proces zaprzeczenia ojcostwa reguluje prawo rodzinne, związane z nim kwestie zawarte są w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Domniemanie ojcostwa opisuje artykuł 63 – jego pierwszy paragraf stanowi, że:

“Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.”

Co więcej, ustawodawca przewidział także inne sytuacje, które reguluje paragraf 2 i 3 artykułu 63. Jeżeli matka po unieważnieniu jednego małżeństwa, wyjdzie za mąż drugi raz domniemywa się, że dziecko pochodzi z drugiego małżeństwa. Powyższe domniemania mogą być obalone jedynie na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe informacje

Możliwość wytoczenia powództwa ma matka dziecka, mąż matki, prokurator, a także dziecko po uzyskaniu pełnoletności. Co ciekawe, obecnie dopuszczalne jest zaprzeczenie ojcostwa również po śmierci dziecka.

Jeśli pozew o zaprzeczenie ojcostwa zamierza wnieść mąż matki, ma na to 6 miesięcy liczonych od dnia, kiedy dowiedział się o narodzinach dziecka i to na nim spoczywa ciężar dowodowy. Termin ten jest taki sam, jeśli powództwo zamierza wnieść matka dziecka. Inaczej ma się sytuacja, gdy pozew o zaprzeczenie ojcostwa zamierza wnieść dziecko. Ma ono na to 3 lata od daty uzyskania pełnoletności, czyli może złożyć pozew nie później niż przed ukończeniem 21. roku życia.

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa należy wnieść do sądu rejonowego – jest to wyjątek od reguły dotyczącej dochodzenia praw niemajątkowych przed sądami okręgowymi. Sprawy dotyczące zaprzeczenia ojcostwa prowadzi Wydział Rodzinny Sądu Rejonowego, który właściwy jest dla miejsca zamieszkania osoby, która wnosi pozew. W sprawach o zaprzeczenie ojcostwa należy uiścić stałą opłatę w wysokości 200 zł. Można przelać ją na rachunek bankowy sądu lub opłacić w znakach opłaty sądowej.

Jak napisać pozew o zaprzeczenie ojcostwa?

Pozew powinien mieć formę pisemną – nie ma możliwości złożenia go ustnie. Wypełnia się go na podstawie wzoru, który dostępny jest na stronie każdego sądu rejonowego. Należy podać w nim wszystkie istotne dla postępowania informacje, co więcej, każdy pozew powinien być podpisany, opatrzony w datę i miejsce sporządzenia. Istotną jego częścią jest uzasadnienie – to w niej należy uargumentować, że osoba uznana za ojca dziecka nim nie jest.

Gotowy pozew złożyć można osobiście w biurze podawczym sądu lub wysłać go listem poleconym – w tym przypadku należy zaadresować go do sądu rejonowego właściwego miejscowo dla miejsca zamieszkania pozwanego lub – jeżeli nie jest to możliwe – do sądu rejonowego odpowiedniego dla miejsca zamieszkania powoda.

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj