Strona główna Edukacja Sprawozdanie: Jak napisać sprawozdanie (etap szkolny)?

Sprawozdanie: Jak napisać sprawozdanie (etap szkolny)?

Dowiedz się jak napisać sprawozdanie, jakie występują rodzaje sprawozdań, jaki układ zastosować, zapoznaj się ze wzorami i przykładami tekstów.

Sprawozdanie (etap szkolny)

Sprawozdanie to chronologicznie uporządkowana relacja z wydarzeń (rejestrowanych z pozycji świadka lub uczestnika) albo odbioru wytworów kultury. Przedstawia się w nim zdarzenia od pierwszego do ostatniego.

Artykuł dotyczy sprawozdania przygotowywanego na etapie szkolnym przez uczniów. Sprawozdanie pomaga w nauce pisania recenzji, reportażu i protokołu.

Występują trzy rodzaje sprawozdań (Przygoda 2004: 134-136):

 1. Sprawozdanie reportażowe – z wycieczki, ze zdarzeń życiowych, rozgrywki sportowej. Wiernie relacjonuje się w nim przebieg zdarzeń, informuje o spostrzeżeniach i obserwacjach. Jest pisane z punktu widzenia uczestnika lub świadka;

 2. Sprawozdanie typu recenzja – z książki, filmu, spektaklu. Jego celem jest przekazanie informacji o treści filmu, spektaklu lub książki. Zawiera część krytyczną z uzasadnioną oceną. Wybiera się tylko istotne fakty i wydarzenia. Należy w nim zawrzeć informacje o: autorze, tytule, wydaniu, gatunku literackim, problematyce, treści, stylu, kompozycji;

 3. Sprawozdanie typu protokół – z lekcji, z przebiegu dyskusji. Osoba pisząca sprawozdanie stara się uchwycić najważniejsze sprawy z przebiegu dyskusji, przekazać cudze myśli, pogrupować wypowiedzi wokół pewnych tez.

Jak napisać sprawozdanie? 3 rodzaje sprawozdań

Wskazówki

Poprawnie napisane sprawozdanie:

 • zawiera wszystkie niezbędne informacje o przedmiocie sprawozdania;

 • obiektywnie i nieemocjonalnie prezentuje zaistniałą sytuację;

 • przedstawia fakty w porządku chronologicznym;

 • zawiera zwroty ukazujące następstwo w czasie, takie jak: następnie, potem, w dalszej kolejności itp.;

 • jest konkretne;

 • selekcjonuje fakty tak, aby wybrać najważniejsze informacje;

 • na końcu zawiera komentarz autorski, w którym autor sprawozdania wyraża swój osobisty stosunek do wydarzeń lub postaci, formułuje własne opinie.

Układ

 1. Temat („Sprawozdanie z …”);

 2. Określenie przedmiotu relacji – tło opisywanego wydarzenia (miejsce, czas, uczestnicy) lub przedstawienie dzieła (tytuł, autor);

 3. Chronologiczny przebieg zdarzeń, podanie głównych wątków;

 4. Własna ocena zdarzeń, podsumowanie, odczucia, opinie.

Jak napisać sprawozdanie? Zawartość sprawozdania

Wzór 1: Sprawozdanie z wycieczki szkolnej

Sprawozdanie z wycieczki szkolnej – wzór

W zeszłym tygodniu, a dokładnie ……………[data odbycia się wycieczki]…………… pojechaliśmy na ……………[ile trwała wycieczka, np. jednodniową/dwudniową/trzydniową]…………… wycieczkę klasową do ……………[nazwa miejscowości/regionu]…………… . W wycieczce brały udział wszystkie klasy ……………[kto wyjechał na wycieczkę]…………… ze szkoły ……………[nazwa szkoły]…………… . Nasz ……………[wskazanie środka lokomocji, np. autobus]…………… wyjechał spod szkoły o godzinie ……………[godzina wyjazdu]…………… .

Miejscem docelowym naszej wycieczki był ……………[nazwa miasta]…………… Byliśmy zakwaterowani w ……………[nazwa ośrodka]…………… . Otrzymaliśmy pokoje kilkuosobowe, z czego wszyscy uczniowie byli bardzo zadowoleni.

W czasie pobytu zwiedziliśmy ……………[co zwiedzaliście, np. jakie zabytki, muzea itp.] …………… …………… …………… …………… Większości moich kolegów najbardziej podobał się ……………[wrażenie pod wpływem tego co widzieliście]…………… .

W drodze powrotnej pani wicedyrektor zaproponowała, abyśmy zwiedzili ……………

Do domu wróciliśmy z kilkugodzinnym opóźnieniem, ale nikt nie był z tego powodu niezadowolony. Dowiedzieliśmy się wielu rzeczy o ……………[podsumowanie, własna opinia, ocena]…………… . Wycieczka nauczyła nas …………… . Chętnie wróciłbym (wróciłabym) do ……………, aby dowiedzieć się więcej o …………… .

Podobnie należy napisać sprawozdanie z innych wydarzeń, konkursu, meczu itp.

Wzór 2: Sprawozdanie z filmu

Sprawozdanie z filmu – wzór

Film ……………[tytuł filmu]…………… został nakręcony przez ……………[imię i nazwisko reżysera]……………, cenionego polskiego/francuskiego/niemieckiego reżysera. W swoim dorobku posiada on takie dzieła jak: ……………[wymienić tytuły innych dzieł reżysera, można podać jeszcze dodatkowe informacje]…………… .

Opisywany przeze mnie film opowiada historię ……………[ogólny temat filmu, o czym jest]…………… .

Akcja filmu toczy się ……………[streszczenie, omówienie najważniejszych wątków, problematyki]…………… …………… …………… .

Reżyser do swojej produkcji zaangażował znanych aktorów. Główne role zagrali: ……………[przedstawienie aktorów grających w filmie, kto grał główne role, czy reżyser postawił na aktorów znanych, czy też debiutantów]…………… …………… …………… . Moim zdaniem większość obsady aktorskiej była trafnie dobrana i dobrze oddawała charakter …………… .

Film był dobrze zrealizowany. Reżyserowi i całej ekipie udało się realistycznie ukazać ……………[ocena wartości filmu, co pozostanie w Twojej pamięci, a co Ci się nie podobało]…………… .

Podobnie należy napisać sprawozdanie z książki. Uwzględnia się: tytuł, autora dzieła (także dodatkowe informacje o autorze), główne wątki, najważniejsze wydarzenia, własną ocenę tekstu.

Wzór 3: Sprawozdanie z lekcji

Sprawozdanie z lekcji – wzór

W dniu ……………[data]…………… odbyła się wyjątkowa lekcja ……………[z jakiej lekcji jest to sprawozdanie]…………… . Byli na niej obecni wszyscy uczniowie klasy ……………[wskazać uczestników i miejsce]…………… . Lekcję prowadził ……………[kto prowadził lekcję]…………… . Tematem było ……………[temat lekcji, o czym była]…………… .

Lekcja rozpoczęła się od ……………[przedstawienie najważniejszych wydarzeń, wypowiedzi, faktów]…………… …………… …………… . Następnie …………… . W trakcie lekcji okazało się, że …………… . Najwięcej emocji wzbudziła wypowiedź ……………[kogo, o czym mówił]…………… .

Na koniec poświęciliśmy trochę czasu na …………… . Podczas podsumowania zgodziliśmy się, że ……………[ocena, wnioski]…………… .

Podobnie należy napisać sprawozdanie z dyskusji, debaty.

Przykład 1: Sprawozdanie z konkursu

Sprawozdanie z konkursu – przykład

4 listopada 2014 r. odbył się w Miejskim Domu Kultury w Niewiadowie konkurs wiedzy o Cyprianie Kamilu Norwidzie pt. „Norwid – Poeta Naszej Ziemi”. Wzięli w nim udział uczniowie trzech gimnazjów z miasta i okolic. W sumie wystartowało czternastu zawodników, w tym osiem dziewcząt i sześciu chłopców. Największą liczbę zawodników wystawiło III Gimnazjum w Niewiadowie. Reprezentowało je siedmiu uczestników. Konkurs trwał dwie godziny.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja złożona z trojga nauczycieli języka polskiego, wybranych ze szkół biorących udział w konkursie. Przewodniczącą komisji była pani Anna Nowak.

Zmagania rozpoczęły się o godzinie 8.00. Uczestnicy dostali do rozwiązania test złożony z 25 pytań. Na rozwiązanie mieli 60 minut. Ta cześć zmagań przebiegała spokojnie. Następnie zebrano arkusze i komisja przeszła do osobnego pokoju, aby dokonać ich oceny. O godzinie 9.45 podano wyniki. Jeden z uczestników nie zgadzał się z uzyskaną przez siebie liczbą punktów, więc potrzebne były dodatkowe wyjaśnienia ze strony komisji. Wszystko udało się szczęśliwie wyjaśnić i ogłoszono, że do dalszej części konkursu przeszło troje uczniów: Anna Puchalska, Kamil Kowal i Adam Wyszecki.

Jak wynika z relacji uczestników, pytania konkursowe nie były łatwe i przynajmniej część została sformułowana w sposób utrudniający ich zrozumienie. Najwięcej problemów sprawiły pytania dotyczące biografii poety, ze względu na ich szczegółowość.

Kolejny etap konkursu będzie miał charakter ustny. Finaliści zostaną proszeni o własną interpretację utworu poety, wybranego spośród wskazanych przez komisję. Rozstrzygnięcie nastąpi 2 grudnia 2014 r. Miejmy nadzieję, że nie będzie trudno wybrać zwycięzcę.

Przykład 2: Sprawozdanie z wycieczki

Sprawozdanie z wycieczki – przykład

Dnia 26 maja 2015 roku klasa druga liceum wyjechała na wycieczkę do Wisły. Zbiórkę zorganizowano o godzinie 8.30 na placu przed szkołą. Wszyscy uczestnicy przyszli punktualnie. Kierownik wycieczki, którym była pani od matematyki, sprawdziła obecność i uczniowie mogli spakować torby do luku bagażowego, po czym zajęli miejsca w autokarze. Wyjazd odbył się zgodnie z planem o godzinie 9.00. Dwie godziny później cała grupa dotarła na miejsce noclegu, którym był jeden z domów wypoczynkowych usytuowanych w wiślańskiej dzielnicy Kopydło. Na miejscu przyporządkowano pokoje i młodzież poszła się rozpakować. Na godzinę 12.30 przewidziano spotkanie organizacyjne. Uczestnicy zebrali się w dużej sali konferencyjnej, aby poznać zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać w górach oraz przepisy regulaminu obowiązujące na terenie ośrodka. Głos zabrał również przewodnik górski. Towarzyszył on grupie przez całe 3 dni, dlatego też opowiedział, jakie atrakcje zaplanowano dla młodzieży na najbliższy czas. Później licealiści, pod opieką nauczycieli i przewodnika, wyruszyli do centrum Wisły. Tam zapoznano ich z historią miasta, pokazano najciekawsze zakątki Perły Beskidów. Udało się też wejść do Galerii Trofeów Adama Małysza. Zorganizowano również trochę czasu na mały obiad. Po nim cała grupa wróciła do domu wypoczynkowego, a było to około godziny 18.00. Wtedy podano obiadokolację. Na godzinę 19.00 przygotowano karaoke dla młodzieży. Wspólna zabawa trwała długo. Cisza nocna została ogłoszona na 23.00. Wtedy już uczniowie nie mogli opuszczać swoich pokoi. Tak minął pierwszy dzień.

Drugi dzień, 27 maja, rozpoczął się śniadaniem o godzinie 9.00. Już o 10.15 zorganizowano zbiórkę, żeby wspólnie wymaszerować na szlak turystyczny. Uczniowie tego dnia zdobyli Stożek. Wędrówka stała się fantastyczną okazją do wzajemnego poznania się. Poza tym uczestnicy mogli podziwiać piękno górskiej przyrody. W schronisku zatrzymano się na kwadrans, a gdy już wszyscy złapali głębszy oddech, nawodnili się i przekąsili małe co nieco, poszli dalej. Schodzenie ze szczytu przebiegało w miłej atmosferze, dało się wyczuwać podekscytowanie niespodzianką przygotowaną przez opiekunów na wieczór. Około godziny 17.00 młodzież wróciła do ośrodka. Mieli czas na odświeżenie się po trudnej wędrówce, zregenerowanie sił, by o 18.00 pojawić się w jadalni na obiadokolacji. Kierownik wycieczki ogłosił zebranym w stołówce, że na godzinę 20.00 wszyscy zaproszeni są na ognisko i wspólne pieczenie kiełbasek. Licealiści z entuzjazmem przyjęli wiadomość, że wieczór spędzą na zabawach, śpiewie a nawet – jak się później okazało – tańcu. Bawili się bardzo spontanicznie, a rozmowom też nie było końca. Po godzinie 22.00 młodzi udali się do swoich pokoi przygotować się do snu.

Ostatni dzień, 28 maja, rozpoczął się wcześniej niż poprzedni. Tego dnia śniadanie miało miejsce o godzinie 8.30, a po nim należało się spakować, posprzątać pokoje i znieść bagaże do poczekalni. Wszystko musiało pójść sprawnie, bo o 10.30 nastąpił wymarsz na Trzy Kopce Wiślańskie. Młodzież została podzielona na dwie grupy. Jedna, mniejsza, pojechała do Wisły Czarne po to, aby – pod opieką jednej z nauczycielek – przejść łagodny szlak w malowniczej okolicy Kaskad Rodła. Oczywiście to byli uczniowie, którzy mieli słabszą formę i po wyprawie na Stożek nie chcieli się przeforsować. Liczniejsza grupa poszła z pozostałymi nauczycielkami i przewodnikiem zdobywać kolejny szczyt. Zajęło im to około 4 godziny. Ostatecznie wszyscy spotkali się na rynku w Wiśle i poszli kupować pamiątki dla najbliższych. O godzinie 15.00 z jednego z parkingów w centrum miasta odjechali do ośrodka wypoczynkowego po bagaże. Punktualnie o 16.00 autokar ruszył w drogę powrotną do domu. Trasa minęła wszystkim bardzo szybko. Wielu uczniów odpoczywało, inni śpiewali lub oglądali zrobione w czasie tych kilku dni zdjęcia. Na miejsce zbiórki, czyli plac szkolny, dotarli zmęczeni i szczęśliwi o 17.30.

W wycieczce brało udział 30 uczniów, opiekę sprawowały nad nimi trzy nauczycielki.

Komentarze

29 KOMENTARZE

  • Dzień dobry. Sprawozdanie ze ślubu należy napisać tak jak inne sprawozdania reportażowe, tzn. napisać gdzie, kiedy i o której ślub miał miejsce, wskazać uczestników (państwo młodzi, świadkowie, rodzice, goście), napisać kto udzielił ślubu, podać przebieg zdarzeń (prawdopodobnie: przyjazd pod kościół, wejście, msza /o czym ksiądz mówił/, przysięga /jakie były reakcje/, pożegnanie, wyjście, obsypanie ryżem/drobnymi, życzenia, przejazd na wesele), spostrzeżenia. Zależy również od którego do którego momentu „zaślubin” ma Pan napisać sprawozdanie – tylko ceremonia, czy błogosławieństwo i wesele też. Kolejność zdarzeń można znaleźć na portalach związanych ze ślubami, np. slub-wesele.pl/slub/zwyczaje.html, polki.pl/we-dwoje/ceremonial;slubu;koscielnego,artykul,29.html

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj