Strona główna Kariera Jak napisać wniosek o udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany...

Jak napisać wniosek o udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych?

Sprawdź jak napisać wniosek o udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorami wniosku o udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych.

Wniosek o udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych

Według art. 1512 § 1 k.p. w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca może na pisemny wniosek pracownika udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy. W takim przypadku pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych (art. 1512 § 3 k.p.).

Układ

  1. Miejscowość, data;

  2. Dane pracownika (imię i nazwisko, stanowisko, jednostka organizacyjna);

  3. Dane pracodawcy;

  4. Nagłówek („Wniosek o udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych”);

  5. Treść zasadnicza;

  6. Podpis pracownika.

Wzór 1

Wniosek o udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych – wzór 1
……………………..
(miejscowość, data)

……………………..
……………………..
……………………..
(dane pracownika)

……………………..
……………………..
(dane pracodawcy)

WNIOSEK O CZAS WOLNY ZA PRACĘ
W GODZINACH NADLICZBOWYCH

Uprzejmie proszę o udzielenie mi czasu wolnego od pracy w wymiarze ………… godzin/dni w terminie …………… [określić datę i godzinę] ………………… w zamian za taki sam czas przepracowany w godzinach nadliczbowych w dniu/dniach ……………………..

…………………….
(podpis pracownika)

Wzór 2

Wniosek o udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych – wzór 2
……………………..
(miejscowość, data)

……………………..
……………………..
……………………..
(dane pracownika)

Do ……………………..
……………………..
(dane pracodawcy)

Wniosek o udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany
w godzinach nadliczbowych

Na podstawie art. 1512 § 1 k.p. uprzejmie proszę o udzielenie mi czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną w dniach:
…………… [określić datę] …………… od godziny …………… do godziny ……………
…………… [określić datę] …………… od godziny …………… do godziny ……………
…………… [określić datę] …………… od godziny …………… do godziny ……………

Czas wolny zamierzam wykorzystać w dniach:
…………… [określić datę] …………… od godziny …………… do godziny ……………
…………… [określić datę] …………… od godziny …………… do godziny ……………
…………… [określić datę] …………… od godziny …………… do godziny ……………

……………………..
(podpis pracownika)

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj