Strona główna Kariera Wniosek o urlop wychowawczy: Jak napisać wniosek o urlop wychowawczy?

Wniosek o urlop wychowawczy: Jak napisać wniosek o urlop wychowawczy?

Z artykułu dowiesz się jak napisać wniosek o urlop wychowawczy, jaki układ elementów zastosować, zapoznasz się ze wzorem wniosku o urlop wychowawczy.

Wniosek o urlop wychowawczy

Według art. 186 § 1 k.p. pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.

Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia (art. 186 § 2 k.p.).

Układ

  1. Miejscowość, data;

  2. Dane pracownika;

  3. Dane pracodawcy;

  4. Nagłówek („Wniosek o urlop wychowawczy”);

  5. Treść zasadnicza (określenie daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego, wskazanie okresu urlopu wychowawczego już wykorzystanego);

  6. Podpis pracownika.

Wzór

Wniosek o urlop wychowawczy – wzór
……………………..
(miejscowość, data)

……………………..
……………………..
……………………..
(dane pracownika)

Do ……………………..
……………………..
(dane pracodawcy)

Wniosek o urlop wychowawczy

Na podstawie art. 186 k.p. wnoszę o udzielenie mi urlopu wychowawczego w wymiarze ……………. tygodni, w okresie od dnia ……………. do dnia ……………. w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem …………………….., urodzonym dnia ……………….. .

Jednocześnie informuję, że dotychczas:

  1. nie korzystałam(em)/korzystałam(em) z urlopu wychowawczego na wymienione dziecko przez ……………………………………..
  2. drugi rodzic dziecka korzystał/nie korzystał z urlopu wychowawczego na wymienione dziecko przez ……………………………………..
……………………..
(podpis pracownika)

Załączniki:
……………………..

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj