Strona główna Kariera Jak napisać wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego o obniżenie wymiaru czasu...

Jak napisać wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego o obniżenie wymiaru czasu pracy?

Sprawdź jak napisać wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego o obniżenie wymiaru czasu pracy, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem wniosku.

Wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego o obniżenie wymiaru czasu pracy

Pracownik w czasie trwania uprawnienia do urlopu wychowawczego może wnioskować o obniżenie wymiaru czasu pracy do wymiaru, który nie jest niższy niż połowa pełnego etatu: „pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika” (art. 1867 § 1 k.p.).

Wniosek ten składa się na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku (art. 1867 § 2 k.p.).

Z prawa do obniżenia wymiaru czasu pracy mogą korzystać rodzice lub opiekunowie jeśli są zatrudnieni, ale nie oboje jednocześnie (art. 1891 k.p.).

Układ

  1. Miejscowość, data;

  2. Dane pracownika (imię i nazwisko, adres);

  3. Dane pracodawcy;

  4. Nagłówek („Wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego o obniżenie wymiaru czasu pracy”);

  5. Treść zasadnicza (informacja o co pracownik wnioskuje);

  6. Podpis pracownika.

Wzór

Wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego
o obniżenie wymiaru czasu pracy – wzór
……………………..
(miejscowość, data)

……………………..
……………………..
……………………..
(dane pracownika:
imię i nazwisko, adres)

Do ……………………..
……………………..
(dane pracodawcy)

Wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego
o obniżenie wymiaru czasu pracy

Zgodnie z art. 1867 kodeksu pracy wnioskuję o obniżenie obowiązującego mnie wymiaru czasu pracy do wymiaru …………………….. w okresie od dnia …………………….. do dnia …………………….. w celu sprawowania opieki nad dzieckiem ……………[imię i nazwisko dziecka]………………………… urodzonym dnia ……………………………… .

……………………..
(podpis pracownika)

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj