Strona główna Kariera Wniosek o zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy: Jak napisać wniosek o zastosowanie...

Wniosek o zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy: Jak napisać wniosek o zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy?

Zobacz jak napisać wniosek o zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem wniosku o zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy.

Wniosek o zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy

Według art. 143 kodeksu pracy pracownik może poprosić o stosowanie wobec niego systemu skróconego tygodnia pracy. Dzieje się to na pisemny wniosek pracownika. W tym systemie jest dopuszczalne wykonywanie pracy przez pracownika przez mniej niż 5 dni w ciągu tygodnia, przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 1 miesiąca.

Układ

  1. Miejscowość, data;

  2. Dane pracownika (imię i nazwisko, nazwa działu, stanowiska);

  3. Dane pracodawcy;

  4. Nagłówek („Wniosek o zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy”);

  5. Treść zasadnicza (prośba o zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy);

  6. Wskazanie powodów wystosowania prośby;

  7. Podpis pracownika.

Wzór

Wniosek o zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy – wzór
……………………..
(miejscowość, data)

……………………..
……………………..
……………………..
(dane pracownika:
imię i nazwisko, dział, stanowisko)

Do ……………………..
……………………..
(dane pracodawcy)

Wniosek o zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy

Niniejszym wnoszę o zastosowanie do mnie systemu skróconego tygodnia pracy. Praca byłaby wykonywana od ……..[dzień tygodnia]…….. do ……..[dzień tygodnia]…….., tj. przez …….. dni po …….. godzin dziennie.

Prośbę swoją motywuję faktem, iż …………………………………….
…………………………………………………………………………………

……………………..
(podpis pracownika)

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj