Strona główna Firma Jak udzielić czasu wolnego od pracy za pracę w godzinach nadliczbowych?

Jak udzielić czasu wolnego od pracy za pracę w godzinach nadliczbowych?

Sprawdź jak napisać udzielenie czasu wolnego od pracy za pracę w godzinach nadliczbowych, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem udzielenia czasu wolnego od pracy za pracę w godzinach nadliczbowych.

Udzielenie czasu wolnego od pracy za pracę w godzinach nadliczbowych

Pracodawca może na pisemny wniosek pracownika, w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych, udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy (art. 1512 § 1 k.p.).

Jednak udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy (art. 1512 § 2 k.p.).

W określonych wyżej przypadkach pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych (art. 1512 § 3 k.p.).

Układ

  1. Miejscowość, data;

  2. Dane pracodawcy;

  3. Dane pracownika (imię i nazwisko, stanowisko pracy);

  4. Nagłówek („Udzielenie czasu wolnego od pracy za pracę w godzinach nadliczbowych”);

  5. Treść zasadnicza;

  6. Pieczątka i podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy;

  7. Ewentualnie miejsce na podpis pracownika, który pismo otrzymał wraz z datą otrzymania.

Wzór

Udzielenie czasu wolnego od pracy za pracę w godzinach nadliczbowych – wzór
……………………..
(miejscowość, data)

……………………..
……………………..
……………………..
(dane pracodawcy)

……………………..
……………………..
……………………..
(dane pracownika)

Udzielenie czasu wolnego od pracy za pracę
w godzinach nadliczbowych

Na podstawie art. 1512 § 2 k.p. udzielam Panu(i) czasu wolnego od pracy za pracę w godzinach nadliczbowych w dniach:
…………… [określić datę] …………… od godziny …………… do godziny ……………
…………… [określić datę] …………… od godziny …………… do godziny ……………
…………… [określić datę] …………… od godziny …………… do godziny ……………

Czas wolny zostanie udzielony w dniach:
…………… [określić datę] …………… od godziny …………… do godziny ……………
…………… [określić datę] …………… od godziny …………… do godziny ……………
…………… [określić datę] …………… od godziny …………… do godziny ……………

……………………..
(pieczątka i podpis pracodawcy
lub osoby upoważnionej)

……………………..
(data i podpis pracownika)

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj