Strona główna Edukacja Konkurs na reportaż „Jest u mnie kraj…”

Konkurs na reportaż „Jest u mnie kraj…”

Warszawski Klub Przyjaciół Ziemi Kieleckiej zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie na reportaż „Jest u mnie kraj…”. Konkurs jest organizowany w ramach Festiwalu Literatury. Fakt, biografia, dokument.

Warunki udziału w Konkursie

 • Uczestnicy konkursu przedstawią teksty spełniające wymogi reportażu jako gatunku oraz nawiązujące tematycznie do hasła „A to Polska właśnie…”
 • Do konkursu przyjmujemy wyłącznie reportaże wcześniej niepublikowane.
 • Uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę.
 • Praca nie może przekraczać 10 stron tekstu znormalizowanego (1800 znaków na jednej stronie). Reportaż powinien być dostarczony w formie wydruku komputerowego w trzech egzemplarzach i równolegle na nośniku CD/DVD/Pendrive.
 • Prace należy dostarczać, bądź przesyłać pocztą, na adres: Warszawski Klub Przyjaciół Ziemi Kieleckiej, ul. Kopernika 30, p. 614 .Warszawa 00-950.
 • Do reportażu podpisanego godłem należy dołączyć zaklejoną, opatrzoną tym samym godłem kopertę, zawierającą kartę zgłoszeniową z danymi Autora (dokładny adres, nr telefonu lub adres e-mail ) oraz zgodą na przetwarzanie danych – patrz załącznik do regulaminu).
 • Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania w prasie, na stronie www.wkpzk.pl oraz wydaniu książkowym nagrodzonych i wyróżnionych reportaży.
 • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że utwór jest wynikiem twórczości osoby biorącej w nim udział i że prawa autorskie do utworu nie są niczym ograniczone.
 • Każdy z Autorów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych danych osobowych dla celów konkursowych i marketingowych, stanowiące integralną część Regulaminu.
 • Przystępując do konkursu każdy z Autorów oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 30 czerwca 2023 r.

Nagrody:
I – 5 000 zł
II – 2 000 zł
III – 1 000 zł

Trzy wyróżnienia po 500 zł.

Zobacz
Strona konkursu

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj