Strona główna Edukacja Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła pierwsze programy stypendialne

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła pierwsze programy stypendialne

Działająca od jesieni 2017 roku Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) prowadzi nabór wniosków do pierwszych dwóch programów. O środki może ubiegać się młodzież polonijna oraz lektorzy języka polskiego. Nabór wniosków w obydwu programach trwa do 31 marca.

“Według szacunków na świecie, poza granicami Polski, mieszka obecnie ok. 18-20 mln Polaków oraz osób polskiego pochodzenia. W przypadku tak licznej diaspory działania w zakresie szeroko rozumianej polityki edukacyjnej pełnią istotną rolę w utrzymaniu związków Polonii i Polaków żyjących za granicą z krajem” – czytamy na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Celem “Programu stypendialnego dla Polonii” jest rozwijanie więzi młodego pokolenia z Polską poprzez umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia odbycia studiów wyższych w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego. Stypendyści będą mogli studiować w języku polskim na uczelniach podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wszystkie kierunki poza kierunkami filologicznymi – z wyjątkiem filologii polskiej), Ministrowi Zdrowia (kierunki medyczne) i Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego (kierunki artystyczne). Otrzymywać będą comiesięczne stypendium na pokrycie kosztów utrzymania.

Program skierowany jest do młodzieży polskiego pochodzenia z Białorusi, Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rumunii, Słowacji, Węgier, państw byłej Jugosławii, Ukrainy, Rosji oraz państw Azji Środkowej i Kaukazu, Ameryki Łacińskiej i Afryki.

Kandydaci muszą być maksymalnie do dwóch lat po maturze, posiadać Kartę Polaka lub polskie pochodzenie – ale nie posiadać polskiego obywatelstwa ani zgody na pobyt stały na terytorium RP. Studia mogą być dodatkowo poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do studiów w Polsce (również na warunkach stypendialnych).

W ramach drugiego ogłoszonego w lutym programu o wsparcie finansowe będą mogli ubiegać się nauczyciele języka polskiego jako obcego, którzy są zainteresowani pracą w zagranicznym ośrodku akademickim.

Jak podkreśla NAWA w umieszczonej na stronie internetowej informacji o konkursie, języka polskiego uczy się już blisko 10 tys. osób na całym świecie. “Polski jest szóstym językiem w Europie pod względem liczby jego użytkowników. Znaczenie polszczyzny na arenie międzynarodowej rośnie wraz z rozwojem współpracy zagranicznej i kontaktów gospodarczych Polski z krajami całego świata oraz coraz większym umiędzynarodowieniem polskiego szkolnictwa wyższego i intensyfikacją wymiany akademickiej. Trend ten ma być pielęgnowany i rozwijany dzięki programowi +Lektorzy+” – czytamy.

Stypendyści programu “Lektorzy”, kierowani na 10 miesięcy do zagranicznych ośrodków akademickich, będą prowadzić w nich zarówno kursy języka polskiego jako obcego, jak i zajęcia związane z upowszechnianiem wiedzy o Polsce – jej kulturze i historii. Ich zadaniem będzie również utrzymywanie kontaktów z polskimi placówkami dyplomatycznymi, instytucjami kultury oraz przedstawicielami biznesu – aby zaproponować uczestnikom prowadzonych zajęć jak najszerszą ofertę działań umożliwiających poznanie Polski i polszczyzny.

Do udziału w programie mogą zgłaszać się magistrzy filologii polskiej lub neofilologii, którzy ukończyli studia z oceną co najmniej dobrą. Powinni mieć również ukończone studia podyplomowe lub specjalizację z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Zgłoszenia będą jednak również przyjmowane od kandydatów z minimum pięcioletnim doświadczeniem w nauczaniu języka polskiego jako obcego – z czego minimum jeden rok poza Polską.

Nabór wniosków do obydwu programów trwa do 31 marca. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się poprzez platformę internetową znajdującą się pod adresem: https://programs.nawa.gov.pl (PAP)

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj