Strona główna Edukacja Nauka – zagłosuj w plebiscycie „Polacy z werwą”

Nauka – zagłosuj w plebiscycie „Polacy z werwą”

Do 6 września można głosować w plebiscycie „Polacy z werwą”. Jego ideą jest wsparcie rozwoju osób wybitnych w realizacji ich kolejnych projektów. Laureaci plebiscytu są wybierani w siedmiu kategoriach: Nauka, Medycyna, Ochrona środowiska, Kultura i sztuka, Innowacje w biznesie, Design i architektura oraz Sport.

W kategorii „Nauka” zostało wyłonionych troje kandydatów: dr hab. Marta Bucholc (socjolog), dr Mateusz Falkowski (filozof), prof. dr hab. Dariusz Jemielniak (antropolog organizacji). Nagroda w tej kategorii zostanie przyznana za nowatorstwo w spojrzeniu na stojące przed światem dylematy i wrażliwość na dalszy zrównoważony rozwój ludzkiej cywilizacji.

Wyróżnieni zostaną ludzie charakteryzujący się niezwykłą energią, niezbędną do tworzenia wielkich rzeczy i budowania nowych standardów na skalę europejską i światową. Plebiscyt honoruje młode osoby, których dokonania nie są jeszcze znane szerokiej opinii publicznej, a które mają wielki potencjał i potrafią konsekwentnie dążyć do wybranego celu.

Dr hab. Marta Bucholc
Dr hab. Marta Bucholc

Dr hab. Marta Bucholc

Socjolog z przygotowaniem filozoficznym i prawniczym. Nadzieja polskiej socjologii.

Absolwentka Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW, w ramach których uzyskała magisteria z socjologii i filozofii. W 2004 r. ukończyła także studia prawnicze na UW. W 2006 r. została doktorem socjologii, a w 2014 roku – doktorem habilitowanym na Wydziale Filozofii i Socjologii UW. Osoba o nieszablonowym i ambitnym podejściu do nauki i nauczania.

Jest dziś przede wszystkim socjologiem, ale w swoich badaniach sięga odważnie do innych obszarów wiedzy. Jej ostatnia książka pt. A Global Community of Self-Defense (Klostermann 2015) to próba zmierzenia się z problemem globalnego ładu cywilizacyjnego w świecie, w którym wielość kultur coraz skuteczniej utrudnia obronę słabych przed przemocą. Teraz pracuje nad książką o transformacjach polskiej socjologii dla angielskiego wydawnictwa Palgrave McMillan.

Jest adiunktem w Instytucie Socjologii UW, gdzie była m.in. kierownikiem Podyplomowego Studium Ewaluacji Programów Społecznych i zastępcą dyrektora Instytutu ds. Studenckich, a dziś szefuje Komisji dydaktycznej. Od 2011 r. współpracuje ściśle z Kolegium Artes Liberales UW oraz Kolegium MISH UW.

W roku akademickim 2010/2011 była stypendystką Bronisława Geremka w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu, a w roku 2012/2013 fellow w Käte-Hamburger-Kolleg „Recht als Kultur” w Bonn.

Jej wkład w rozwój nauki to przede wszystkim trzy książki i kilkadziesiąt artykułów w czterech językach, publikowanych zarówno w kraju, jak i zagranicą. Należy do rady redakcyjnej prestiżowego „Law and Society Review”, jest także redaktorką „Studiów Socjologicznych”, „Przeglądu Humanistycznego” i „Stanu Rzeczy”. Jest kierownikiem dwóch grantów Narodowego Centrum Nauki, uczestniczyła w czterech innych projektach badawczych finansowanych przez KBN, NPRH i NCN. Wystąpiła na kilkudziesięciu konferencjach i kongresach krajowych i międzynarodowych.

Przełożyła na polski kilkanaście angielskich, niemieckich i francuskich prac socjologicznych i filozoficznych. Obecnie tłumaczy Nationalism and Sexuality George’a L. Mossego.

Pisuje do tygodnika internetowego „Kultura Liberalna”, do którego redakcji należy od powstania pisma w roku 2008,oraz do „Przeglądu Politycznego”.

Jest entuzjastyczną, cenioną i skuteczną wykładowczynią. W pracy zawsze daje z siebie wszystko i wierzy, że nie ma złych studentów. W Kolegium Artes Liberales UW od kilku lat pomaga wprowadzać w życie jedyny w Polsce, eksperymentalny program kształcenia w zakresie sztuk wyzwolonych, łączący nauki humanistyczne, społeczne i przyrodnicze. Jest opiekunką trzech doktorantów, wypromowała wielu magistrów i licencjatów. Od 2000 r. była tutorką kilkunastu studentów Kolegium MISH UW, a także opiekunką jednego Diamentowego Grantu.

Regularnie zbiera nagrody przyznawane młodym polskim naukowcom. Otrzymała m. in. stypendium START dla młodych naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2006), stypendium Fundacji Tygodnika „Polityka” (2003) oraz Nagrodę Polskiego Towarzystwa Socjologicznego im. Floriana Znanieckiego I stopnia za najlepszą pracę magisterską z socjologii (2000).

Należy do Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (od 2015 jest członkiem Zarządu Sekcji Historii Socjologii), International Sociological Association oraz do European Sociological Association.

Dr Mateusz Falkowski
Dr Mateusz Falkowski

Dr Mateusz Falkowski

Filozof – na uniwersytecie i poza nim.
Myślenie być może odbywa się w głowie, ale potrzebuje też momentów i miejsc, w których dokona się interakcja i wymiana: spotkań, rozmów, instytucji.

Od 2012 roku Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi wspierającej i promującej polską myśl filozoficzną (od trzech lat organizującej najważniejszy w Polsce konkurs na esej filozoficzny). Krytyczny namysł nad tradycją polskiej filozofii łączy z zainteresowaniem najbardziej aktualnymi zjawiskami współczesnej refleksji filozoficznej.

Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Naukę kontynuował podczas rocznego stypendium na Freie Universität w Berlinie. Doktorat z filozofii – na podstawie pracy O maszynie. Wiek XVII a filozofia techniki, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Migasińskiego – obronił w 2009 roku w Instytucie Filozofii UW.

Współtwórca inicjatywy kulturotwórczej „Orgia Myśli”, której członkiem był do 2014 roku. Wraz z OM organizował otwarte debaty i cykle spotkań naukowych (m.in. „Literatura i polityka”, „Moralność i literatura”, „Obraz: przekleństwo, pozór czy materia? Wizualność po francusku”, „Orgia z myślą francuską”, „Orgia z myślą niemiecką”).

Uczestnik licznych konferencji filozoficznych (m.in. 2005 – „Myśl filozoficzna i społeczna XVII wieku”, 2007 – Festiwal Filozofii poświęcony myśli Nietzschego, 2008 – Festiwal Filozofii poświęcony utopii, 2009 – Festiwal Filozofii poświęcony filozofii, 2010 – „Perspektywy biopolityki”, 2012/2013/2014 – „Myślenie dziś”, 2014 – „Foucault: źródła // ujścia”, „Forum Polskiej Myśli Filozoficznej”, 2015 – „Imperium Rolanda Barthes’a”).

Autor książek: Wisława, Kryteria sprzedajnej manifestacji. Zadania domowe (wspólnie z Markiem Sobczykiem), Warszawa 2013; Filozofia techniki I: O maszynach. Wiek XVII a filozofia techniki, Warszawa 2014 oraz Twórca i perspektywy, Warszawa 2014. Swoje teksty publikował w czasopismach i zbiorach, takich jak „Praktyka Teoretyczna” „Psychoanaliza” „Przegląd filozoficzny” „Wakat”, „Klio”, Myślenie dziś I, Orgia z myślą francuską.

Dydaktyk. Od 2012 wykładowca w Kolegium Artes Liberales („Narodziny myślenia z ducha literatury”, historia filozofii starożytnej, recepcja filozofii starożytnej, „Filozofia techniki”, a wspólnie z Marcinem Gokieli: „Myślenie modernistyczne. W poszukiwaniu nowoczesnej duszy”, „Praktyki i struktury. Myślenie po modernizmie”). W latach 2011-2012 prowadził zajęcia z historii literatury i dramatu w warszawskiej Wyższej Szkole Filmowej. A w okresie 2010-2011 z filozofii i logiki oraz filozofii kultury w Instytucie Kultury UJ.

Tłumacz, recenzent wewnętrzny i redaktor (współpracujący m.in. z WN PWN, Prószyński i S-ka). Przełożył m.in.: R. Safranski, Schopenhauer. Dzikie czasy filozofii, Warszawa 2008, C. Schmitt, Lewiatan w teorii państwa Thomasa Hobbesa, Warszawa 2008 , H. Boehme, Fetyszyzm i kultura, Warszawa 2012 i K. Theweleit, Męskie fantazje, wspólnie z Michałem Hererem, Warszawa 2015 (w druku).

Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak
Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak

Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak

Antropolog organizacji, profesor zarządzania i zapalony Wikipedysta.

Jest pierwszą osobą spoza USA i Europy Zachodniej wybraną do Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia, wydawcy Wikipedii. Jego książka Common Knowledge? wyszła nakładem najbardziej prestiżowego naukowego wydawnictwa na świecie, Stanford University Press. Stworzył też od zera największy darmowy słownik internetowy w Polsce, ling.pl.

Doktorat obronił w 2004 roku, habilitację w 2009, a tytuł profesora uzyskał już w 2014. Sporo czasu w karierze naukowej spędził w USA, na jedno- i dwusemestralnych stażach na Cornell University, Harvard University (trzykrotnie), University of California Berkeley i MIT.

Jego praca jest bliska wszystkim internautom, a szczególnie studentom. Dariusz Jemielniak, oprócz tego, że jest aktywistą ruchu Wikimedia, zajmuje się też badaniem, za pomocą metod jakościowych i etnograficznych, społeczności otwartej współpracy (takich, jak Wikipedia, czy Linux), a także internetowych memów politycznych i zagadnienia piractwa komputerowego.

Jego badania zyskały szeroki oddźwięk światowy i pisano o nich m.in. w The New York Times, Forbes, Der Spiegel, Pacific Standard, Slate, The Daily Dot, The Chronicle of Higher Education, Inside HigherEd, czy Motherboard, a także wiodących mediach polskich (Polityka, Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Newsweek, i in.).

W przeszłości badał firmy IT i startupy w Kalifornii, okolicach Bostonu, a także w Polsce. Był jurorem i mentorem w międzynarodowych konkursach startupowych (m.in. Intel Business Challenge, KIICS).

Opublikował kilkadziesiąt książek: oprócz Stanford University Press, także u innych znanych zachodnich wydawców, jak Ashgate, czy Edward Elgar. Jego hobby jest też nauczanie języka angielskiego – współredagował dla Wiedzy Powszechnej największy słownik angielsko-polski w historii.

Autor także artykułów w czasopismach naukowych z najwyższej półki (JCR). Redaktor naczelny zagranicznego czasopisma z zakresu zarządzania i teorii organizacji „Tamara Journal of Critical Organization Inquiry”.

Jako polski przedstawiciel „The Annals of Improbable Research”, czasopisma przyznającego Nagrody Ig Nobla, uważa, że dobre badania mogą bawić, ale powinny też skłaniać do refleksji.

Wybitny dydaktyk i innowator na sali wykładowej, laureat m.in. nagrody dla najlepszego wykładowcy Akademii Leona Koźmińskiego (2006), nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne (2009), czy medalu KEN (2010).

Niespożytą energię wykorzystuje na udzielanie się społecznie w licznych organizacjach. Od 2011 członek Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik. Od wielu lat wolontariusz i członek Rady Programowej programu English Teaching Fundacji Nida, nakierowanego na poprawę jakości nauczania języka angielskiego w małych miejscowościach.

W 2012 wybrany przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk do Akademii Młodych Uczonych. W 2014 powołany do Komitetu Polityki Naukowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 1998–2004 przewodniczący stowarzyszenia Collegium Invisibile trzech kolejnych kadencji. Członek Komitetu Nauk o Organizacji i Zarządzaniu Polskiej Akademii Nauk.

Kierownik centrum badawczego CROW (Center for Research on Organizations and Workplaces) w Akademii Leona Koźmińskiego, założyciel grupy badawczej NeRDS (New Research on Digital Societies).

Dariusz Jemielniak jest laureatem licznych nagród naukowych. To stypendysta m.in. Collegium Invisibile (1998), stypendium START dla młodych naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2000), Fundacji Fulbrighta (2004), Fundacji Kościuszkowskiej (2007), laureat stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009), stypendium fundacji Tygodnika „Polityka” (2009), nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę habilitacyjną (2010), a także (jako wówczas jedna z zaledwie kilku osób z nauk społecznych) stypendium Mobilność Plus Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2011).

Jest ceniony i szanowany nie tylko wśród specjalistów od organizacji i zarządzania, ale także socjologów (jest członkiem Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk, a także Amerykańskiego Towarzystwa Socjologicznego), a także antropologów (prowadził badania na zaproszenie Wydziału Antropologii uniwersytetu Cornella, jednego z filarów Ivy League).

Przebiegł maratony w Chicago i w Kopenhadze. Jest początkującym instruktorem krav maga. Uwielbia dobre jedzenie i amerykańskie sitcomy.

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj