Strona główna Edukacja NCN: 180 mln zł dla naukowców w kolejnych edycjach konkursów MAESTRO, SONATA...

NCN: 180 mln zł dla naukowców w kolejnych edycjach konkursów MAESTRO, SONATA BIS i DAINA

Doświadczeni badacze, naukowcy zamierzający utworzyć zespoły badawcze oraz osoby planujące realizację projektów we współpracy z litewskimi uczonymi mogą ubiegać się o finansowanie w konkursach MAESTRO 12, SONATA BIS 10 i DAINA 2. Ich łączny budżet wynosi 180 mln zł – informuje Narodowe Centrum Nauki.

DAINA to wspólny projekt NCN i litewskiej agencji Research Council of Lithuania (RCL). Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołem litewskim wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego. Naukowcy mogą otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych kosztów związanych z realizacją polskiej części projektu. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na badania prowadzone przez polskie zespoły badawcze wynosi 10 mln zł.

“Konkurs DAINA 2 jest przeprowadzany zgodnie z procedurą oceny równoległej, co oznacza, że NCN i RCL dokonają równoczesnej oceny formalnej i merytorycznej wniosków, a finansowanie otrzymają tylko te projekty, które uzyskają rekomendację obu agencji” – mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, cytowany w prasowym komunikacie. “Pierwsza edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem i potwierdziła, że istnieje zapotrzebowanie na inicjatywy, które mają za zadanie wzmacniać polski i litewski potencjał naukowy oraz rozwijać polsko-litewską współpracę badawczą” – dodaje prof. Błocki.

Tradycyjnie w czerwcu są ogłaszane także konkursy MAESTRO i SONATA BIS. Adresatem pierwszego z nich są doświadczeni naukowcy, którzy planują prowadzić pionierskie badania, w tym także interdyscyplinarne, istotne dla rozwoju nauki i wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która posiada co najmniej tytuł naukowy doktora i w ciągu ostatnich 10 lat miała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych. Ponad to powinna wykazać się realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Konkurs MAESTRO jest ogłaszany już po raz dwunasty, a jego budżet wynosi 20 mln zł.

Z kolei w konkursie SONATA BIS kierownikiem projektu może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Planowany projekt badawczy musi mieć na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla członków nowego zespołu, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, a także pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Budżet konkursu SONATA BIS 10 to 150 mln zł.

Nabór wniosków we wszystkich konkursach jest prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF i potrwa do 15 września br. do godz. 16:00. Szczegółowe informacje na temat konkursów można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Nauki.

PAP – Nauka w Polsce

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj