Strona główna Firma Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Dowiedz się co to znaczy rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron, zapoznaj się ze wzorami.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Jeśli zarówno pracownik jak i pracodawca wyrażą zgodę na rozwiązanie stosunku pracy zostaje on rozwiązany za porozumieniem stron. Z inicjatywą rozwiązania umowy o pracę może wystąpić zarówno pracownik, jak i pracodawca. Składa wówczas ofertę. Strony mogą także zawrzeć odrębną umowę o rozwiązaniu umowy o pracę.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest najdogodniejszą dla obu stron formą ustania zatrudnienia. Nie wymaga także uzasadnienia. Dobrze jest zadbać, aby rozwiązanie umowy o pracę przyjęło formę pisemną, ponieważ można w ten sposób uniknąć ewentualnych sporów co do daty rozwiązania umowy lub faktu osiągnięcia wzajemnego porozumienia.

Zalety rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron
Zalety rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron

Minusem rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron może być dla pracownika utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez 6 miesięcy (art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Wzór 1: Oferta pracownika dotycząca rozwiązania umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron

Oferta pracownika dotycząca rozwiązania umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – wzór 1
…………………………
(miejscowość, data)

…………………………
(dane pracownika,
stanowisko)

…………………………
(dane pracodawcy)

Zwracam się do Pana ………………………… z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę zawartej w dniu ………………………… na zasadzie porozumienia stron z dniem …………………………

…………………………
(podpis pracownika)

…………………………
(potwierdzenie pracodawcy)

Wzór 2: Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron - oferta pracodawcy

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – wzór 2
…………………………
(miejscowość, data)

…………………………
(dane pracodawcy)

…………………………
(dane pracownika)

PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA UMOWY O PRACĘ
ZA POROZUMIENIEM STRON

Proponuję rozwiązanie umowy o pracę z dnia ………………………… na mocy porozumienia stron z dniem …………………………

…………………………
(podpis pracodawcy)

Wyrażam zgodę
…………………………
(podpis pracownika)

Wzór 3: Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – wzór 3
…………………………
(miejscowość, data)

…………………………
(dane pracodawcy)

Rozwiązanie umowy o pracę
za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron zawartej w dniu ………………………… pomiędzy ………………………… zwanym dalej Pracodawcą a ………………………… zwanym dalej Pracownikiem.

Strony zgodnie postanawiają rozwiązać łączącą je umowę o pracę z dniem …………………………

Do czasu rozwiązania umowy pracownik będzie świadczył pracę/będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy.

…………………………
(pracownik)

…………………………
(pracodawca)

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj