Strona główna Firma Wdrażanie innowacji jako główny priorytet UE i klucz do sukcesu przedsiębiorców

Wdrażanie innowacji jako główny priorytet UE i klucz do sukcesu przedsiębiorców

Fundusze Unii Europejskiej pozwoliły już zrealizować wiele projektów, dofinansować wiele działań i unowocześnić mnóstwo firm. Innowacja to słowo klucz, który otwiera drzwi w latach 2014-2020. To właśnie na wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach będzie szła większa część unijnych funduszy w tych latach. Im większe zatem dążenie do wdrażania innowacji w swojej firmie, tym większa szansa na uzyskanie pomocy z Unii Europejskiej. W jaki sposób można ubiegać się o ów pomoc?

Czym jest EFRR i jak może Ci pomóc?

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (w skrócie EFRR) to fundusz utworzony jeszcze w roku 1975, którego zadanie polega na korygowaniu podstawowych dysproporcji regionalnych występujących w Unii Europejskiej, co można uzyskać poprzez niwelowanie różnic w poziomach rozwoju i zacofania jej poszczególnych regionów. Fundusz wspiera przede wszystkim przedsiębiorców, jednak pomoc od niego mogą uzyskać także i instytucje pozarządowe, samorządy terytorialne oraz między innymi jednostki badawczo-rozwojowe.

W latach 2014-2020 premiowane będą przede wszystkim działania związane z innowacyjnością – Fundusz wspiera bowiem dążenie do nowoczesności i poszukiwanie nowych, lepszych rozwiązań w wielu dziedzinach. W związku z tym dotacje Unii Europejskiej będą spływać do przedsiębiorstw zajmujących się przynajmniej jednym z 11 ustalonych wcześniej celów tematycznych, wśród których znaleźć można między innymi promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, ochronę środowiska naturalnego, promowanie zrównoważonego transportu, czy inwestowanie w edukację. Sam EFRR zajmuje się zaś głównie 4 celami inwestycyjnymi, czyli:

1. Wspieraniem badań naukowych, rozwoju technologicznego i wszelkich innowacji.

2. Zwiększaniem dostępności, wykorzystania oraz jakości technologii komunikacyjno-informacyjnych, czyli jednym słowem szeroko pojętych działań związanych z nowoczesną komunikacją.

3. Podnoszeniem konkurencyjności przedsiębiorstw małych oraz średnich, które muszą prowadzić stałą walkę z wielkimi firmami.

4. Wspieraniem przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną, efektywnie zarządzającą istniejącymi zasobami oraz pozwalającą na niskoemisyjne wytwarzanie energii (bezpieczniejsze dla środowiska naturalnego oraz zdrowia i życia ludzi).

Dofinansowanie innowacji – informacje o konkursach

Jeśli pragniesz wdrożyć w swojej firmie innowacje, zaliczające się do jednej z wymienionych wcześniej grup, powinieneś wziąć udział w jednym z konkursów, które organizowane są licznie przez Unię Europejską. Konkursy co jakiś czas się zmieniają – należy zatem pilnować wszystkich terminów, żeby nie przegapić okazji. Jeżeli jednak nie czujesz się na siłach albo nie posiadasz doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji możesz skorzystać z oferty firmy specjalizującej się w takich usługach. Jedną z takich firm jest A1 Europe z Krakowa. Warto zaznaczyć, że celem jest tworzenie innowacji, ale takich, które dopiero się wdroży. To znaczy, że nie jest konieczne posiadanie firmy opierającej się na nowoczesnych technologiach, albo i takiej, która je wymyśla – ważne, żeby mieć pomysł na pozytywną zmianę, która ową firmę unowocześni. Oczywiście, nie wystarczy sam pomysł – musi on być realny i konieczne jest opracowanie całego planu jego wdrożenia. EFRR promuje i wspiera te firmy, które pragną się zmieniać na lepsze i wiedzą, jak to zrobić, lecz brakuje im po prostu funduszy.

W tym momencie prowadzony jest nabór między innymi do konkursu Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” oraz Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”. Oba projekty są częścią Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Warto o nich krótko opowiedzieć.

Pierwszy z wymienionych konkursów ma 2 terminy naborów – czas składania wniosków zależy bowiem od tego, czy o dotację ubiega się małe lub średnie, czy też duże przedsiębiorstwo. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą składać wnioski od 1 września do 30 grudnia 2016 roku, zaś przedsiębiorstwa duże już od 1 czerwca. Termin składania wniosków również i dla nich mija 30 grudnia 2016 roku. Konkurs skupia się na pracach badawczo-rozwojowych (B+R), a o dotacje może się ubiegać każda firma, która potrzebuje funduszy na prace rozwojowe oraz/lub badania przemysłowe. Warto wiedzieć, że środki przeznaczone na ten cel wynoszą 750 milionów złotych w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw oraz aż 1 miliard złotych w przypadku dużych firm. Minimalna wartość dofinansowania to zaś 15 lub 20 milionów euro!

Jeśli zaś chodzi o drugi z wymienionych i aktualnych konkursów (Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”), nabór wniosków prowadzony jest od 6 czerwca 2016 roku do 30 stycznia 2017 roku. Skorzystać z dotacji mogą mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa – nie jest to zatem konkurs dla dużych firm. Środki przeznaczone na dofinansowanie potrzebujących są jednak spore – to aż 62,5 miliona złotych. Przy tym maksymalna wartość dotacji wynosi 320 tysięcy w przypadku mikro i małych firm oraz 280 tysięcy złotych w przypadku średnich firm.

Konkursy dla poszczególnych regionów

Większość przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że pewne regiony Polski potrzebują wsparcia bardziej niż inne. Dlatego też część konkursów organizowana jest specjalnie dla owych regionów. W naszym kraju to:

– Śląsk
– Podkarpacie
– Lubelszczyzna
– Opolszczyzna

Na Śląsku organizowany jest między innymi konkurs Działanie 3.3 „Technologie informacyjno‐komunikacyjne w działalności gospodarczej”, którego nabór prowadzony jest od 29 sierpnia do 6 grudnia 2016 roku i który wspiera mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Dotacja dla firm wynosi minimum 50 tysięcy złotych, a maksimum aż 500 tysięcy – jest zatem o co walczyć. Składane projekty dotyczą wdrażania nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw, a zatem na przykład chodzi tu o promocję sprzedaży dóbr i usług w Internecie, czy modernizację pewnych procesów w firmie dzięki TIK. W województwie opolskim i podkarpackim nabór do konkursów organizowany jest w IV kwartale roku. Na Opolszczyźnie dotyczy on wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach, na przykład budowy zaplecza badawczo-rozwojowego w firmie, ale również wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów. Na Podkarpaciu zaś prowadzony jest nabór projektów od firm prowadzących badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz wdrażających je i dotyczących infrastruktury B+R, jak też realizacji planów niskoemisyjnych (nabór mija 30 listopada 2016 roku).

Warto na bieżąco sprawdzać terminy w sieci i zbierać informacje dotyczące nowych konkursów. Na przykład nabór do konkursu dotyczącego innowacji w przedsiębiorstwach w województwie opolskim trwa tylko przez 8 dni (od 1 do 8 grudnia 2016 roku), więc szkoda by było nie zdążyć. Konkurs dotyczący województwa lubelskiego (Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach) rozpoczyna zaś nabór dopiero w styczniu 2017 roku. W każdym przypadku warto ubiegać się o dotację, jeśli tylko jest taka możliwość – to szansa na rozwój dla Twojej firmy.

Więcej informacji na a1europe.pl

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj