Strona główna Firma Wybór strategii w oparciu o analizę problemu i celów dla projektu “Kompetencje...

Wybór strategii w oparciu o analizę problemu i celów dla projektu “Kompetencje w jednostkach samorządu terytorialnego”

Jeśli chcesz wskazać kluczowe problemy, którym ma zaradzić przeprowadzony przez Ciebie projekt, wykonaj analizę problemu, zamień aspekty negatywne w pozytywne za pomocą analizy celów i wskaż możliwości zajęcia się tą sytuacją za pomocą analizy strategii.

Przedstawiony poniżej przykład jest ilustracją dla analizy problemu, analizy celów i analizy strategii, które były omawiane jako poszczególne części matrycy logicznej w artykule pt. Matryca logiczna. Przekonaj się w jaki sposób powstała ich wizualizacja za pomocą tzw. “drzewa”.

Kompletny tekst: Wybór strategii w oparciu o analizę problemu i celów dla projektu “Kompetencje w jednostkach samorządu terytorialnego”

Okładka

Wybór strategii w oparciu o analizę problemu i celów dla projektu "Kompetencje w jednostkach samorządu terytorialnego"

Spis treści

Spis treści


Wstęp
1. Analiza istniejącej sytuacji. Identyfikacja kluczowych problemów
2. Identyfikacja przyczyn problemu
3. Wskazanie głównych skutków problemu
4. Zamiana aspektów negatywnych w pozytywne. Określenie celów
5. Analiza strategii
Spis rysunków

Wstęp

Wstęp


Sprawna i efektywna administracja samorządowa wywiera istotny wpływ na wzrost gospodarczy, a także rozwój regionów i państwa jako całości. Ponadto zaspokajane są potrzeby obywateli, co przyczynia się do harmonijnego współdziałania społeczności lokalnej i władzy formalnej. Nie byłoby to jednak możliwe bez wykwalifikowanych urzędników JST. To oni poprzez szczere zainteresowanie sprawami klientów, posiadane kompetencje, odpowiednią motywację, świadomość misji i poczucie obowiązku mogą świadczyć wysokiej jakości usługi.

Wagę tego zagadnienia doceniła Unia Europejska, stawiając na wzmocnienie potencjału administracji publicznej poprzez inwestycję w kadry w niej zatrudniane. W ramach Priorytetu V Dobre rządzenie przewidziano wspieranie działów kadr w jednostkach samorządowych, wdrażanie nowych metod zarządzania zasobami ludzkimi, a także wyposażenie kadr w kompetencje konieczne do realizacji stojących przed nimi wyzwań.

Zadanie pt. „Kompetencje i potrzeby szkoleniowe JST” realizowane jako część większego projektu o nazwie „Skuteczna administracja szansą na zrównoważony rozwój”, pozwoli odpowiedzieć przynajmniej na część potrzeb. Celem tego zadania (nazywanego dalej projektem) jest podniesienie jakości usług w 9 JST biorących udział w projekcie. Zostanie on osiągnięty przez wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej urzędów, jak też rozwój i doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników urzędów.

Przygotowanie tak złożonego przedsięwzięcia wymaga zastosowania spójnej metodologii, aby osiągnąć założone cele. Cały projekt zostanie zaplanowany w oparciu o narzędzia właściwe metodologii zarządzania cyklem projektu – Project Cycle Management (PCM). Jest to zestandaryzowana metoda wykorzystywana w przypadku funduszy unijnych. Opiera się na matrycy logicznej, której początki sięgają lat 60-tych XX wieku (zob. Tkaczyński, Świstak i Sztorc 2011: 24). Było to podejście metodologiczne zmierzające do poprawy systemów planowania i kontroli projektów, które w kolejnych latach ewoluowało. W latach 90-tych XX w. Komisja Europejska zaadaptowała tę metodę, stosując ją przy przygotowaniu i realizacji projektów w Unii Europejskiej. Nadano jej nazwę: zarządzanie cyklem projektu.

Zgodnie z tym podejściem do pełnego zdefiniowania projektu prowadzą fazy analizy i planowania, do których należą m.in. analiza problemu (kluczowe problemy, zagrożenia i możliwości), analiza celów (określenie celów wynikających z problemu, wskazanie środków prowadzących do celu), analiza strategii (określenie różnych strategii prowadzących do celu, wybór strategii, celów nadrzędnych i celów projektu).

W pierwszym rozdziale poddano analizie obecną sytuację i określono kluczowe problemy z punktu widzenie klienta JST. W kolejnych dwóch rozdziałach zidentyfikowano przyczyny problemów oraz ich główne skutki. W rozdziale czwartym podjęta została próba wskazania sposobów prowadzących do ich rozwiązania, a więc zmiany aspektów negatywnych w pozytywne. Na końcu przedstawiono cztery różne strategie postępowania, które doprowadziłyby do poprawy istniejącej sytuacji. W oparciu o uwarunkowania zewnętrzne zdecydowano o wyborze jednej z nich.

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj