Strona główna Kariera Wniosek o urlop: Jak napisać wniosek o urlop?

Wniosek o urlop: Jak napisać wniosek o urlop?

Sprawdź jak napisać wniosek o urlop, zapoznaj się z przykładami wniosków o urlop.

Wniosek o urlop wypoczynkowy · Wniosek o przesunięcie urlopu wypoczynkowego ·
Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego ·
Wniosek o urlop macierzyński · Wniosek o urlop na żądanie

Wniosek o urlop

Wniosek o urlop wypoczynkowy

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu (art. 152 Kodeksu pracy).

Urlop wypoczynkowy powinien być udzielany zgodnie z planem urlopowym ustalonym przez pracodawcę. Pracodawca może jednak być zwolniony z tego obowiązku jeśli: nie działa u niego zakładowa organizacja związkowa lub wprawdzie działa u niego zakładowa organizacja związkowa, lecz zgodziła się na to, aby nie ustalać planów urlopów (Żołyński 2010: 261).

Plan urlopów sporządza pracodawca, jednak biorąc pod uwagę wnioski pracowników i uwzględniając konieczność prawidłowego funkcjonowania zakładu pracy. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy (art. 163 i 164 Kodeksu pracy).

Przykład: Wniosek o urlop wypoczynkowy

Wniosek o urlop wypoczynkowy – przykład
Warszawa, 22.05.2006 r.

Jan Kowalski
redaktor pomocniczy

Wydawnictwo NOLAN
w/m

Wniosek
o urlop wypoczynkowy

Proszę o udzielenie mi urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych, tj. w okresie od 22 lipca 2006 r. do dnia 17 sierpnia 2006 r.

Jan Kowalski

Wniosek o przesunięcie urlopu wypoczynkowego

Przykład: Wniosek o przesunięcie urlopu wypoczynkowego

Wniosek o przesunięcie urlopu wypoczynkowego – przykład
Warszawa, 22.05.2006 r.

Jan Kowalski
redaktor pomocniczy

Wydawnictwo NOLAN
w/m

Wniosek
o przesunięcie urlopu

W zakładowym planie urlopów miałem ustalony termin urlopu w okresie od 12 lipca 2006 r. do dnia 26 sierpnia 2006 r. (14 dni urlopu). Z uwagi na fakt, że planowany przeze mnie wyjazd za granicę nie dojdzie do skutku, zwracam się z uprzejmą prośbą o wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w terminie od 3 września 2006 r. do 20 września 2006 r.

Jan Kowalski

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn (art. 174 Kodeksu pracy).

Urlop bezpłatny jest przerwą w świadczeniu pracy, w trakcie której stosunek pracy trwa, jednak w tym czasie ulegają zawieszeniu wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku pracy – pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia, a pracodawca nie może żądać spełnienia przez niego obowiązków pracowniczych (Żołyński 2010: 275).

Przykład: Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego – przykład
Warszawa, 22.01.2006 r.

Jan Kowalski
redaktor pomocniczy

Wydawnictwo NOLAN
w/m

Wniosek
o udzielenie urlopu bezpłatnego

Proszę o udzielenie mi urlopu bezpłatnego w okresie od 7 marca 2006 r. do 31 października 2006 r. Wniosek uzasadniam koniecznością sprawowania opieki nad chorą matką, który jest osobą samotną i po poważnym zabiegu operacyjnym.

Jan Kowalski

Wniosek o urlop macierzyński

Urlop macierzyński jest jedną z najważniejszych uprawnień pracowniczych związanych z urodzeniem dziecka. Udzielenie urlopu macierzyńskiego następuje na wniosek pracownicy.

Długość urlopu jest uzależniona od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie (art. 180 Kodeksu pracy):

  1. 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  2. 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
  3. 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
  4. 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
  5. 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Przykład: Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego – przykład
Warszawa, 11.12.2005 r.

Aneta Kotowska
referent

Wydawnictwo NOLAN
w/m

Wniosek
o udzielenie urlopu macierzyńskiego

W związku z przewidywanym na dzień 24 stycznia 2006 r. porodem proszę o udzielenie mi urlopu macierzyńskiego w wymiarze 20 tygodni, tj. od 24 stycznia 2006 r. do 12 czerwca 2006 r.

Aneta Kotowska

W załączeniu:
1. Zaświadczenie lekarskie

Wniosek o urlop na żądanie

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu (art. 167 Kodeksu pracy).

Urlop na żądanie pozwala pracownikowi na niezwłoczne skorzystanie z urlopu w nieprzewidzianych sytuacjach życiowych. Pracodawca nie może odmówić mu zgody. Urlop na żądanie udzielany jest w ramach urlopu wypoczynkowego, nie jest to dodatkowy urlop (Żołyński 2010: 267).

Przykład: Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie

Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie – przykład
Warszawa, 22.05.2006 r.

Jan Kowalski
redaktor pomocniczy

Wydawnictwo NOLAN
w/m

Wniosek
o udzielenie urlopu na żądanie

Na podstawie art. 167 Kodeksu pracy wnoszę o udzielenie mi urlopu na żądanie w dniu 3 czerwca 2006 r. (jeden dzień roboczy).

Jan Kowalski

Komentarze

2 KOMENTARZE

  1. ja ostatnio pobierałem wniosek urlopowy z tej strony i też był ok […] , szefowej się spodobał bo 4 wnioski na stronie A4 to oszczędność papieru w końcu 🙂

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj