Wniosek o urlop wypoczynkowy · Wniosek o przesunięcie urlopu wypoczynkowego ·
Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego ·
Wniosek o urlop macierzyński · Wniosek o urlop na żądanie


Wniosek o urlop


Wniosek o urlop wypoczynkowy

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu (art. 152 Kodeksu pracy).

Urlop wypoczynkowy powinien być udzielany zgodnie z planem urlopowym ustalonym przez pracodawcę. Pracodawca może jednak być zwolniony z tego obowiązku jeśli: nie działa u niego zakładowa organizacja związkowa lub wprawdzie działa u niego zakładowa organizacja związkowa, lecz zgodziła się na to, aby nie ustalać planów urlopów (Żołyński 2010: 261).

Plan urlopów sporządza pracodawca, jednak biorąc pod uwagę wnioski pracowników i uwzględniając konieczność prawidłowego funkcjonowania zakładu pracy. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy (art. 163 i 164 Kodeksu pracy).

Przykład: Wniosek o urlop wypoczynkowy


Warszawa, 22.05.2006 r.

Jan Kowalski
redaktor pomocniczy

Wydawnictwo NOLAN
w/m

Wniosek
o urlop wypoczynkowy

Proszę o udzielenie mi urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych, tj. w okresie od 22 lipca 2006 r. do dnia 17 sierpnia 2006 r.

Jan Kowalski


Wniosek o przesunięcie urlopu wypoczynkowego

Przykład: Wniosek o przesunięcie urlopu wypoczynkowego


Warszawa, 22.05.2006 r.

Jan Kowalski
redaktor pomocniczy

Wydawnictwo NOLAN
w/m

Wniosek
o przesunięcie urlopu

W zakładowym planie urlopów miałem ustalony termin urlopu w okresie od 12 lipca 2006 r. do dnia 26 sierpnia 2006 r. (14 dni urlopu). Z uwagi na fakt, że planowany przeze mnie wyjazd za granicę nie dojdzie do skutku, zwracam się z uprzejmą prośbą o wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w terminie od 3 września 2006 r. do 20 września 2006 r.

Jan Kowalski


Skomentuj