Strona główna Firma Opinia o pracowniku: Jak napisać opinię o pracowniku?

Opinia o pracowniku: Jak napisać opinię o pracowniku?

Zobacz jak napisać opinię o pracowniku, z jakich elementów się składa, zapoznaj się ze wzorem i przykładem opinii o pracowniku.

Opinia o pracowniku

Opinia to ocena pracownika przygotowana przez jego pracodawcę. Zgodnie z obowiązującym obecnie Kodeksem pracy pracodawca nie jest zobowiązany do wystawienia takiej opinii. Nie ma jednak żadnych przeszkód prawnych, aby ją wydać.

Opinia o pracowniku, w przeciwieństwie do referencji, może być zarówno pozytywna, jak i negatywna. Jest wskazane, aby w opinii pojawiły się wyrażenia umożliwiające sformułowanie oceny.

W opinii nie należy przesadzać z używaniem superlatywów, ponieważ może to się wydawać podejrzane i stronnicze. Powinna być ona obiektywna i sprawiedliwa, w jasny, konkretny sposób przedstawiać fakty.

Opinia wydawana na życzenie zainteresowanego jest zwykle opinią pozytywną. Przyjmuje się, że jeśli w takiej sytuacji miałaby być opinią negatywną, nie należy jej wystawiać. Występują również opinie poufne, czyli takie których nie zna osoba opiniowana.

W opinii o pracowniku jej zasadniczymi elementami są (por. Kienzler 2013: 471):

 • informacja o zajmowanym stanowisku;
 • opis kwalifikacji zawodowych;
 • ocena wywiązania się pracownika z powierzonych mu zadań;
 • informacje na temat osiągnięć w pracy;
 • informacje o ewentualnym naruszeniu obowiązków;
 • informacje o sposobie rozwiązania pracy;
 • wskazanie okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy;
 • informacja o toczącym się przeciwko pracownikowi postępowaniu karnym związanym z wykonywaną pracą.

Układ

Opinia o pracowniku - Układ elementów

 • Miejscowość, data;

 • Dane osoby i firmy opiniującej;

 • Nagłówek („Opinia”);

 • Przedstawienie pracownika i relacji formalnej w jakiej pozostawała z opiniującym: jakie zajmował stanowisko, gdzie był zatrudniony i w jakim czasie;

 • Wskazanie jakie pracownik wykonywał obowiązki, przedstawienie jego aktywności zawodowej, zdobytych kompetencji (szczególnie w przypadku praktykantów);

 • Charakterystyka osoby zawierająca ocenę, jej predyspozycje;

 • Krótkie zaprezentowanie ostatecznej oceny;

 • Ewentualnie cel napisania opinii;

 • Zwrot grzecznościowy („Z poważaniem”), pieczątka i podpis osoby opiniującej.

Wzór

Opinia o pracowniku - Wzór opinii o pracowniku

Opinia o pracowniku – wzór
…………………………
(miejscowość, data)

…………………………
(imię i nazwisko osoby
wystawiającej opinię o pracowniku)
…………………………
…………………………
(nazwa i adres firmy)

OPINIA

Pan ………………………… był zatrudniony w firmie ………………………… od dnia ……… do dnia ……… na stanowisku ………………………… w dziale ………………………… na podstawie umowy …………………………

Przydzielono mu następujące obowiązki:
1. …………………………
2. …………………………
3. …………………………

Pan ………………………………………….. dał się poznać jako osoba o wysokiej kulturze osobistej, …………………………, która zawsze …………………………

Bez wahania możemy polecić Pana ………………………… na każde stanowisko wymagające …………………………

Niniejsza opinia została sporządzona w celu przedłożenia jej w …………………………

Z poważaniem
………………….
(podpis i pieczątka
osoby opiniującej)

Przykład

Opinia o pracowniku - Przykład

Opinia o pracowniku – przykład
Ząbki, 5.01.2009 r.

Adam Domator
BIZNES-DORADCY
ul. Jesienna 9
05-330 Ząbki
tel. 22 765 XX 56

OPINIA

Pani Małgorzata Nowak była zatrudniona w firmie BIZNES-DORADCY od dnia 01 czerwca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. na stanowisku koordynatora ds. badań na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Przydzielono jej następujące obowiązki:

 • koordynacja merytoryczna badań o charakterze interdyscyplinarnym,
 • przygotowanie metodologii i narzędzi badawczych,
 • przygotowanie zespołów badawczych i planów realizacji badań,
 • zarządzanie ryzykiem w projekcie,
 • nadzorowanie badań w terenie,
 • analiza uzyskanego materiału,
 • opracowanie raportów z badań.

W czasie swojego zatrudnienia Pani Małgorzata Nowak dała się poznać jako osoba kompetentna, łatwo dostosowująca się do nowych okoliczności, która zawsze potrafi przezwyciężyć nieoczekiwane trudności. Wykazała się ogromną wiedzą profesjonalną niezbędną na jej stanowisku. Pani Małgorzata Nowak rozwiązywała problemy, znajdując odpowiedni sposób, nawet w skomplikowanych sytuacjach, skutecznie oceniając ryzyko i przewidując z nim związane korzyści i straty. W trakcie wykonywania zadań zawsze starała się osiągnąć najlepsze wyniki i nie zadowalała się prostymi i dostępnymi rozwiązaniami.

Pani Małgorzata Nowak jest osobą odpowiedzialną, skrupulatną, punktualną i staranną, a także dobrze pracuje w zespole. Niejednokrotnie wykazała się wysokimi kompetencjami komunikacyjnymi.

Możemy polecić ją na każde stanowisko, które wymaga odpowiedzialności, inicjatywy, komunikatywności i doświadczenia w branży.

Z poważaniem
Adam Domator
[pieczątka]

Komentarze

2 KOMENTARZE

 1. Czemu daliście przykłady tak bardzo pozytywnych opinii?
  Myślałem, że „w opinii nie należy przesadzać z używaniem superlatywów, ponieważ może to się wydawać podejrzane i stronnicze”?

 2. Napisać pozytywną opinię to nie problem, jak napisać niepozytywną ale nie negatywną opinię – to jest sztuka.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj