Strona główna Firma Opis stanowiska pracy: Jak napisać opis stanowiska pracy?

Opis stanowiska pracy: Jak napisać opis stanowiska pracy?

Zobacz jak napisać opis stanowiska pracy, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem opisu stanowiska pracy.

Opis stanowiska pracy

Stanowisko pracy to najmniejsza pozycja w strukturze organizacyjnej firmy. Wydziela się ją ze względu na określoną czynność zawodową lub grupę takich czynności, które są wykonywane przez jednego pracownika.

Opis stanowiska pracy jest sporządzoną na piśmie listą wymagań wobec osoby zajmującej to stanowisko. Powinien być zwięzły i napisany prostym językiem. Należy dobrze przemyśleć dobór elementów, które mają się w nim znaleźć. Może okazać się, że stanowisko pracy nie jest potrzebne lub wręcz przeciwnie, że trzeba rozbić planowane do wykonania czynności na kilka stanowisk.

W opisie stanowiska pracy nie mam miejsca na subiektywne opinie przygotowującego ten dokument. Powinien ograniczać się do informacji o pracy, która ma zostać wykonana i wymaganiach wobec niej.

Opisy stanowisk pracy są używane do wielu celów. Wykorzystuje się je do rekrutacji i selekcji kandydatów, planowania zatrudnienia, szkolenia, oceny, motywowania pracowników itp.

Układ

 1. Nazwa stanowiska pracy;

 2. Jednostka organizacyjna;

 3. Podległość (komu podlega);

 4. Odpowiedzialność za innych pracowników (kto jemu podlega);

 5. Cel główny stanowiska (misja);

 6. Zakres obowiązków, zadania do wykonania;

 7. Powiązania wewnętrzne z innymi stanowiskami;

 8. Powiązania zewnętrzne;

 9. Kryteria oceny pracy na tym stanowisku;

 10. Wymagane kwalifikacje i doświadczenie;

 11. Data ostatniej modyfikacji wpisu i podpis pracownika.

Nie wszystkie wyżej wymienione elementy muszą znaleźć się w opisie stanowiska pracy, a czasami występuje potrzeba, aby było ich więcej. Planując poszczególne elementy należy wziąć pod uwagę wymagany stopień autonomii pracownika. Jeśli zajmuje on wysokie stanowisko, ma wykazywać się kreatywnością, to opis jego stanowiska pracy powinien być bardziej ogólny, a więc zapewniający mu większą swobodę. Jeśli natomiast w organizacji występuje sztywna, sformalizowana struktura, to opis stanowiska pracy powinien być bardziej szczegółowy.

Wzór

Opis stanowiska pracy – wzór

OPIS STANOWISKA PRACY

Nazwa stanowiska: …………………….
Jednostka organizacyjna: …………………….
Komu podlega: …………………….
Odpowiada za pracowników: …………………….
Cel stanowiska: …………………….
Obowiązki: …………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
Powiązania wewnętrzne: …………………….
Powiązania zewnętrzne: …………………….
Kryteria oceny pracy na stanowisku: …………………….
…………………….
…………………….
Wymagane wykształcenie: …………………….
…………………….
…………………….
Wymagane doświadczenie zawodowe: …………………….
…………………….
…………………….
Wymagane kompetencje: …………………….
…………………….
…………………….
……………………………..
(data i podpis pracownika)
……………………………..
(data i podpis przełożonego)


Komentarze

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj