Strona główna Kariera Jak napisać oświadczenie drugiego z rodziców (opiekunów) o zamiarze lub braku zamiaru...

Jak napisać oświadczenie drugiego z rodziców (opiekunów) o zamiarze lub braku zamiaru jednoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego?

Oświadczenie drugiego z rodziców (opiekunów) o zamiarze lub braku zamiaru jednoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego


Do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego należy dołączyć oświadczenie drugiego rodzica lub opiekuna prawnego o braku zamiaru korzystania z tego urlopu przez okres wskazany we wniosku. Jeżeli jednak oboje rodzice lub opiekunowie dziecka spełniający warunki do korzystania z urlopu wychowawczego mają zamiar jednocześnie korzystać z urlopu, mogą to zrobić przez okres nie przekraczający 4 miesięcy (art. 186 § 6 k.p.). Należy wtedy do wniosku o urlop wychowawczy dołączyć oświadczenie drugiego rodzica/opiekuna o okresie, w którym zamierza on korzystać z urlopu wychowawczego.

Układ

  1. Miejscowość, data;
  2. Dane rodzica/opiekuna składającego oświadczenie (imię i nazwisko, adres);
  3. Dane pracodawcy;
  4. Nagłówek („Oświadczenie drugiego z rodziców/opiekunów o zamiarze/braku zamiaru jednoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego”);
  5. Treść zasadnicza (rozpoczynająca się od „Oświadczam, że…”);
  6. Podpis rodzica/opiekuna składającego oświadczenie.

Wzór 1

Oświadczenie drugiego z rodziców (opiekunów) o zamiarze
jednoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego – wzór

……………………..
(miejscowość, data)

……………………..
……………………..
……………………..
(dane rodzica/opiekuna składającego oświadczenie:
imię i nazwisko, adres)

Do ……………………..
……………………..
(dane pracodawcy)

Oświadczenie drugiego z rodziców (opiekunów) o zamiarze
jednoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego

Niniejszym oświadczam, że w okresie od ……………… do ……………… zamierzam korzystać z urlopu wychowawczego na dziecko ……. [imię i nazwisko dziecka] ……., ur. …… [data urodzenia dziecka] …….

……………………..
(podpis rodzica/opiekuna składającego oświadczenie)

Wzór 2

Oświadczenie drugiego z rodziców (opiekunów) o braku zamiaru
jednoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego – wzór

……………………..
(miejscowość, data)

……………………..
……………………..
……………………..
(dane rodzica/opiekuna składającego oświadczenie:
imię i nazwisko, adres)

Do ……………………..
……………………..
(dane pracodawcy)

Oświadczenie drugiego z rodziców (opiekunów) o braku zamiaru
jednoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego

Niniejszym oświadczam, że w okresie od ……………… do ……………… wskazanym we wniosku ………… [imię i nazwisko rodzica/opiekuna, który złożył wniosek o urlop wychowawczy] ………… nie będę korzystał(a) z urlopu wychowawczego na dziecko ……. [imię i nazwisko dziecka] ……., ur. …… [data urodzenia dziecka] …….

……………………..
(podpis rodzica/opiekuna składającego oświadczenie)

Komentarze

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj