Strona główna Edukacja Plan pracy dyplomowej: Jak napisać plan pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej)?

Plan pracy dyplomowej: Jak napisać plan pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej)?

Dowiedz się jak napisać plan pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej), z jakich elementów się składa, zapoznaj się ze wzorami i przykładem planu pracy dyplomowej.

Na skróty: Wskazówki · Wzór 1 · Wzór 2 · Przykład

Plan pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej)

Plan pracy dyplomowej to nic innego jak jej próbny spis treści. Napisanie planu pracy jest jednym z klasycznych zadań zlecanych studentom podczas pierwszych seminariów, zarówno na studiach licencjackich/ inżynierskich, jak i magisterskich.

Plan pracy jest podziałem treści pracy. Wskazuje jakie zagadnienia będą kolejno omawiane, nadaje tytuły poszczególnym częściom. Jest rzeczą ogólnie przyjętą, że plan pracy ulega modyfikacjom w trakcie tworzenia pracy dyplomowej.

Wskazówki

  • Podziel treść ze względu na określone kryterium;
  • Staraj się zachować właściwe proporcje w budowie pracy (nie zawsze jest to możliwe, np. gdy jeden rozdział jest obszerniejszy od pozostałych i większa ilość podrozdziałów jest uzasadniona złożonością zagadnienia);
  • Zadbaj o przejrzystość i atrakcyjny wygląd planu pracy;
  • Nie omawiaj tego samego zagadnienia dwukrotnie. Obowiązuje zasada rozłączności;
  • Używaj jednoznacznych pojęć, właściwych dla reprezentowanej dyscypliny;
  • Tytuły (rozdziałów, podrozdziałów itd.) powinny być zrozumiałe i jasno określać swoją zawartość;
  • Staraj się rozpisać plan na tyle „wąsko”, aby nie narazić się na zarzut napisania pracy nie na temat. Jednocześnie na tyle „szeroko”, aby wystarczyło materiału do analizy;
  • Pomiędzy elementami pracy (takimi jak: rozdziały, podrozdziały) powinny zachodzić logiczne powiązania. Każda następna część jest kontynuacją poprzedniej i posługuje się przytoczonymi wcześniej argumentami;
  • Podział, w którym rozdział zawiera tylko jeden podrozdział (lub analogicznie podrozdział tylko jeden punkt) jest błędny. W takiej sytuacji podrozdział nie jest potrzebny.

Wzór 1

Plan pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej) - wskazówki

Plan pracy dyplomowej – wzór

WSTĘP
1. TYTUŁ ROZDZIAŁU PIERWSZEGO

1.1. TYTUŁ PODROZDZIAŁU
1.2. …
1.3. …

2. TYTUŁ ROZDZIAŁU DRUGIEGO

2.1. TYTUŁ PODROZDZIAŁU

2.1.1. …
2.1.2. …
2.1.3. …

2.2. ….


ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
ANEKS

Polecany poradnik – zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich, na studiach podyplomowych (EBOOK)

Wzór 2

Plan pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej) - wzór planu pracy dyplomowej

Plan pracy dyplomowej – wzór

Część pierwsza. TYTUŁ CZĘŚCI PIERWSZEJ
Rozdział 1. TYTUŁ ROZDZIAŁU PIERWSZEGO

1. Tytuł podrozdziału
2. …
3. …

Rozdział 2. …

1. …
2. …
3. …

Część druga. TYTUŁ CZĘŚCI DRUGIEJ

Rozdział 3. ……

1. …
2. …
3. …

Rozdział 4. ……

1. …
2. …
3. …

Przykład

Plan pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej) - przykład planu pracy dyplomowej

Plan pracy dyplomowej – przykład

WSTĘP

1. ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE

1.1. ZMIANA SPOŁECZNA WEDŁUG TEORII SYSTEMÓW
1.2. CHARAKTERYSTYKA ZMIENNYCH WZORU
1.3. INTERESY I WARTOŚCI

2. TRANSFORMACJA SYSTEMOWA W POLSCE PO 1989 ROKU

2.1. TRANSFORMACJA SYSTEMOWA – UJĘCIE MODELOWE
2.2. RESTRUKTURYZACJA I PRYWATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH
2.3. GŁÓWNI AKTORZY SCENY ORGANIZACYJNEJ

3. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH

3.1. CEL, PRZEDMIOT BADAŃ, PYTANIA BADAWCZE
3.2. HIPOTEZY BADAWCZE. ZMIENNE. WSKAŹNIKI
3.3. METODY I TECHNIKI BADAWCZE
3.4. OBSZAR I PRZEDMIOT BADAŃ

4. HISTORIA FIRMY X

4.1. FIRMA X PRZED ROKIEM 1989

4.1.1. Powstanie i odbudowa
4.1.2. Lata powojenne

4.2. WYDARZENIA PO ROKU 1989

4.2.1. Pierwsze lata po transformacji
4.2.2. Wydzielenie spółek-córek i poszukiwanie inwestora strategicznego
4.2.3. Okres niepokojów politycznych w firmie

5. SOCJOLOGICZNA CHARAKTERYSTYKA FIRMY

5.1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY X

5.2. KULTURA ORGANIZACYJNA FIRMY X

6. INTERESY I WARTOŚCI PERSONELU FIRMY X

6.1. KOLEKTYWIZM – INDYWIDUALIZM
6.2. AFEKTYWNOŚĆ – AFEKTYWNA NEUTRALNOŚĆ
6.3. PARTYKULARYZM – UNIWERSALIZM
6.4. PRZYPISANE – OSIĄGANE

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
ANEKS

Polecany poradnik – zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich, na studiach podyplomowych (EBOOK)

Komentarze

1 KOMENTARZ

  1. Bardzo przydatne wskazówki. Szkoda, że mój promotor tak tego nie wytłumaczył. Ja postanowiłam przy pisaniu pracy zwrócić się o pomoc i trafiłam na proposterus-books, dzięki nim w sumie miałam tę pracę napisaną porządnie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj