Strona główna Firma Plan przepływów pieniężnych: Jak napisać plan przepływów pieniężnych?

Plan przepływów pieniężnych: Jak napisać plan przepływów pieniężnych?

Sprawdź czym jest plan przepływów pieniężnych, jak go napisać na potrzeby biznesplanu, zapoznaj się ze wzorem i przykładem planu przepływów pieniężnych.

Plan przepływów pieniężnych

Przepływy pieniężne oznaczają ruch środków pieniężnych pomiędzy firmą a jej otoczeniem. Plan przepływów pieniężnych przedstawia się w postaci tabeli zestawiającej wpływy i wydatki pieniędzy w układzie miesięcznym na najbliższe 3-5 lat (często pierwszy rok ujmuje się w układzie miesięcznym, a kolejne w kwartalnym).

Celem przygotowania prognozy przepływów pieniężnych jest stwierdzenie ile pieniędzy i kiedy firma będzie potrzebowała. Nawet jeśli firma dysponuje wysokimi zyskami, może nie być w stanie sfinansować swojej bieżącej działalności. W przeciwieństwie do rachunku zysków i strat plan przepływów pieniężnych przedstawia rzeczywiste wpływy i odpływy gotówki, a nie tylko zapisy księgowe.

Analiza przepływu środków pieniężnych umożliwia ocenę (Skrzypek 2012: 125):

  • zapotrzebowania na zewnętrzne środki finansowe;
  • możliwości kreowania gotówki przez firmę;
  • zdolności do regulowania zobowiązań;
  • efektów działalności finansowej i inwestycyjnej;
  • zdolności kredytowej, rozumianej jako możliwość obsługi zadłużenia zewnętrznego.

W rachunku przepływów pieniężnych uwzględniasz: początkowy stan środków pieniężnych, wpływy, wydatki i saldo. Nie uwzględnia się tutaj amortyzacji, która jest kosztem, ale nie jest wydatkiem.

W niniejszym artykule zajmiemy się przygotowaniem planu przepływów pieniężnych na potrzeby napisania biznesplanu dla firmy. Warto poświęcić na jego przygotowanie trochę czasu. Uważa się, że rachunek przepływów pieniężnych jest jednym z najważniejszych sprawozdań finansowych.

Wzór

Wzór planu przepływu pieniężnych w podziale na miesiące.

Wyszczególnienie Miesiące Razem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A. Wpływy
Sprzedaż
Kapitał własny
Kredyt
B. Wydatki
Materiały
Wyposażenie
Wynagrodzenie
Czynsz
Promocja
Koszty ogólne
Spłata kredytów
Spłata odsetek
D. Przepływy pieniężne netto (A-B)
E. Skumulowane przepływy pieniężne

Skumulowane przypływy pieniężne obliczasz dodając do wyniku z poprzedniego miesiąca wysokość przepływów pieniężnych z obecnego miesiąca. Np. w pierwszym miesiącu przepływy pieniężne wynosiły 4 000 zł, skumulowane przepływy pieniężne zostały przepisane i wyniosły również 4 000 zł. W drugim miesiącu przepływy pieniężne wyniosły 2 000 zł, natomiast skumulowane przepływy pieniężne 6 000 zł (4 000 zł z poprzedniego miesiąca + 2 000 zł z drugiego miesiąca). W trzecim miesiącu przepływy pieniężne wyniosły 1 500 zł, skumulowane przepływy pieniężne zaś 7 500 zł (6 000 zł z poprzedniego + 1 500 zł z obecnego) itd. Mogą też być ujemne.

Przykład

Przykład planu przepływów pieniężnych w podziale na miesiące.

Przykład planu przepływów pieniężnych w podziale na miesiące
Przykład planu przepływów pieniężnych w podziale na miesiące

Komentarze

2 KOMENTARZE

  1. Dla początkujących, wzór całkiem przystępny. Można oczywiście rozpisywać go samodzielnie i walczyć z obliczeniami, lub skorzystać z możliwości jakie dają narzędzia dostępne online do wyliczania rachunków przepływów pieniężnych. Wyliczenia dokonasz samodzielnie i bezbłędnie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj